Szkolne galerie foto...ZAPRASZAMY DO PRZEGLĄDNIĘCIA!

...poniższa galeria zawiera fotografie: Szkolnej Izby Tradycji oraz Izby Regionalnej, zaplecza hotelarskiego, holu szkolnego z wystawą zdjęć z uroczystości patriotycznych, zajęć w pracowniach historycznej i informatycznej, nowej kuchni, zajęć w siłowni szkolnej oraz laboratorium językowym, starszej pracowni gastronomicznej, a także budynku szkoły w pozimowej scenerii...

*Fotki z ZSOiZ - "na przedwiośniu"... ---->   Kilka obrazków ze szkoły......ARCHIWALNE:

*Konkurs piernikowy---->   Konkurs piernikowy...


*O szkole słów kilka---->   Kilka słów o szkole...


*Szkolna galeria foto--->   Szkolna galeria foto...


*Nasi w akcji... --------->   Nasi w akcji...


©Copyright by ZSOiZ Lubień 2005-2018®.

AKTUALNOŚCI ORAZ "CIEKAWSZE" ARCHIWALIA:

R E K R U T A C J A

DNI OTWARTE TARGI EDUKACYJNE

NAUCZYCIEL
NA MEDAL

NOWE KIERUNKI
KSZTAŁCENIA
W
NASZEJ SZKOLE

S T A Ż
GASTRONOMICZNY
W GRECJI

MAGIC BAKE
czyli nasza
minifirma

7 POWIATOWY
festiwal smaków
w naszej szkole

XII Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

Praktyka w Grecji (jesień 2016)

Praktyka czyni
m i s t r z a...

VIII Powiatowy Konkurs Historyczny

Poczet ZSOiZ
na X Sejmiku
Szkół
Karpackich

Zagraniczne
staże
z ERASMUSEM
i
Stowarzyszeniem
W E S T

Nasze pierwsze
doświadczenia
z a w o d o w e
w Portugalii

X JUBILEUSZOWY Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

P R A K T Y K A
W PORTUGALII

V Beskidzki Rajd szlakami walk
o niepodległość

Medal dla ZSOiZ
w Lubniu

70 ROCZNICA BITWY O
MONTE CASSINO

RAJD_WIN_2013

MSZA ŻAŁOBNA
W INTENCJI OFIAR KATASTROFY
L O T N I C Z E J

V JUBILEUSZOWY Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej
Powiatowy i Gminny Konkurs Historyczny

MŁODZIEŻ ZSOiZ
NA
MONTE CASSINO

DELEGACJA SZKOŁY W KATYNIU

50-lecie SZKOŁY

ŚWIĘTO SZKOŁY