...SZKOŁA I OKOLICE W OBIEKTYWIE...   ...SZKOŁA I OKOLICE W OBIEKTYWIE...

*SZKOLNA GALERIA FOTO:
KATEGORIA
F O T O G R A F K I
OKOLICE SZKOŁY
(WIDOCZKI LUBNIA)

fotka1
fotka2
fotka3
fotka4
fotka5
fotka6
Fotka7
fotka8
fotka9
S Z K O Ł A
(BUDYNEK I OTOCZENIE)

Zapraszamy!
fotka11
fotka12
fotka13
fotka14
fotka15
fotka16
fotka17 fotka18
fotka19
fotka20
fotka21
TRADYCJA
Sztandar,
Patron
i

Izba Pamięci

fotka22
fotka23
fotka24
fotka25
fotka26
fotka27
PRACOWNIE
i
SALE
SZKOLNE
(Pomieszczenia dydaktyczne)


fotka28
fotka29
fotka30
fotka31
fotka32
fotka33
fotka34
fotka35
fotka36
fotka37
fotka38
fotka39
Jeszcze coś będzie...