Międzyszkolny Rajd WIN 2013 -
- szlakami "Ponurego" i "Szarego"...


W dniach 26-29 IX 2013 roku młodzież naszej szkoły uczestniczyła w Międzyszkolnym Rajdzie Szlakami „Szarego” i „Ponurego”. Patrol szkolny pod opieką pana Jacka Pasiowca stanął do rywalizacji historyczno-turystycznej z drużynami z Warszawy, Brwinowa, Wołomina oraz Skarżyska-Kamiennej.

W sztabie rajdu (tym razem nie na szlaku - ze względów „operacyjnych”), zajęła miejsce nasza zaprawiona w bojach rajdowych, nieustraszona i dzielna pani Izabela Handzel - wespół z panem majorem Waldemarem Kruszyńskim czuwali nad całokształtem imprezy.

Uczniowie przez trzy dni wędrowali ścieżkami oddziałów partyzanckich AK, które działały w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu na terenie Gór Świętokrzyskich. Młodzież nie tylko poznawała historię tego regionu, ale zwiedzała również Muzeum w Kielcach (areszt śledczy gestapo – później UB), XII-wieczny klasztor cystersów w Wąchocku oraz sanktuarium w Kałkowie, gdzie znajduje się tzw. "Golgota Wschodu" upamiętniająca ofiary sowietów i komunistów.

Dodatkową atrakcją dla naszych uczniów był pobyt w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, który stał się swego rodzaju „podróżą w przeszłość”. Młodzież mogła w nim zobaczyć dawną szkołę, aptekę, zakład fotograficzny, dwór, zabudowania gospodarskie, młyn, izbę weselną oraz inne zabytkowe budynki zgromadzone na sporym obszarze tego etnograficznego skansenu.***Zapraszamy do obejrzenia bogatej galerii zdjęć! --->

©Copyright by ZSOiZ Lubień 2005-2018®.

AKTUALNOŚCI ORAZ "CIEKAWSZE" ARCHIWALIA:

Ż Y C Z E N I A
ŚWIĄTECZNE

NAUCZYCIEL
NA MEDAL

NOWE KIERUNKI
KSZTAŁCENIA
W
NASZEJ SZKOLE

R E K R U T A C J A

DNI OTWARTE TARGI EDUKACYJNE

S T A Ż
GASTRONOMICZNY
W GRECJI

MAGIC BAKE
czyli nasza
minifirma

7 POWIATOWY
festiwal smaków
w naszej szkole

XII Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

Praktyka w Grecji (jesień 2016)

Praktyka czyni
m i s t r z a...

VIII Powiatowy Konkurs Historyczny

Poczet ZSOiZ
na X Sejmiku
Szkół
Karpackich

Zagraniczne
staże
z ERASMUSEM
i
Stowarzyszeniem
W E S T

Nasze pierwsze
doświadczenia
z a w o d o w e
w Portugalii

X JUBILEUSZOWY Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

P R A K T Y K A
W PORTUGALII

V Beskidzki Rajd szlakami walk
o niepodległość

Medal dla ZSOiZ
w Lubniu

70 ROCZNICA BITWY O
MONTE CASSINO

RAJD_WIN_2013

MSZA ŻAŁOBNA
W INTENCJI OFIAR KATASTROFY
L O T N I C Z E J

V JUBILEUSZOWY Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej
Powiatowy i Gminny Konkurs Historyczny

MŁODZIEŻ ZSOiZ
NA
MONTE CASSINO

DELEGACJA SZKOŁY W KATYNIU

50-lecie SZKOŁY

ŚWIĘTO SZKOŁY