Jubileuszowy - V Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej (2009) oraz I Powiatowy i Gminny Konkurs Historyczny

Dnia 10 listopada 2009 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu odbył się koncert galowy V Jubileuszowego Powiatowego Przeglądu Pieśni Patriotycznej, którego hasło - "...A tobie Polsko posyłam Anioła Wolności..." - stało się punktem wyjścia do twórczej reinterpretacji przez jego uczestników tradycyjnych oraz współczesnych polskich pieśni patriotycznych.

W przesłuchaniach konkursowych tegorocznego przeglądu udział wzięło 19 solistów i 11 zespołów reprezentujących różne kategorie wiekowe i różne rejony Małopolski (Kraków, Myślenice, Mszana Dolna, Rabka-Zdrój, Nowa Wieś, Kasina Wielka, Raba Niżna, Krzczonów, Lubień, Tenczyn, Skomielna Biała). Mury lubieńskiej szkoły gościły 184 uczestników wraz z ich opiekunami. Młodzi wykonawcy, którzy przystąpili do zmagań konkursowych, zaprezentowali wysoki poziom artystyczny, zmuszając tym samym obradujące pod przewodnictwem pana Zdzisława Rybki-Rybickiego jury do długich obrad i niezwykle trudnych decyzji.

Podczas koncertu galowego odczytany został oficjalny werdykt jury, a laureaci V-go Jubileuszowego Powiatowego Przeglądu Pieśni Patriotycznej mogli zaprezentować własne umiejętności instrumentalno-wokalne przed zacnym gronem zaproszonych gości i odebrać dyplomy oraz cenne nagrody rzeczowe. Koncert galowy uświetnił również występ gościa specjalnego przeglądu - zespołu Pit Band reprezentującego Gminny Ośrodek Kultury w Pcimiu.

Koncertowi laureatów V Jubileuszowego Powiatowego Przeglądu Pieśni Patriotycznej w Lubniu towarzyszył finał Powiatowego oraz Gminnego Konkursu Historycznego, którego tematem stała się kampania wrześniowa 1939 roku.

W powiatowej edycji tego konkursu udział wzięło 59 uczestników reprezentujących I LO im. Tadeusza Kościuszki, Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i II LO w Myślenicach, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu. Do edycji gminnej przystąpiło zaś 10 gimnazjalistów ze szkół znajdujących się na terenie gminy Lubień.

Zarówno V Jubileuszowy Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej jak i Gminny oraz Powiatowy Konkurs Historyczny stały się dla uczestników, którzy zdecydowali się wziąć w nich udział niezwykłą i niecodzienną szansą na pogłębienie własnej wiedzy o trudnej historii naszego narodu oraz demonstracją tego, w jaki sposób młodzi Polacy mogą realizować tradycyjne ideały patriotyczne we współczesnym świecie.


...by Iza H.
*Zobacz koniecznie galerię zdjęć--->   Zobacz galerię zdjęć...


©Copyright by ZSOiZ Lubień 2005-2018®.

AKTUALNOŚCI ORAZ "CIEKAWSZE" ARCHIWALIA:

Ż Y C Z E N I A
ŚWIĄTECZNE

NAUCZYCIEL
NA MEDAL

NOWE KIERUNKI
KSZTAŁCENIA
W
NASZEJ SZKOLE

R E K R U T A C J A

DNI OTWARTE TARGI EDUKACYJNE

S T A Ż
GASTRONOMICZNY
W GRECJI

MAGIC BAKE
czyli nasza
minifirma

7 POWIATOWY
festiwal smaków
w naszej szkole

XII Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

Praktyka w Grecji (jesień 2016)

Praktyka czyni
m i s t r z a...

VIII Powiatowy Konkurs Historyczny

Poczet ZSOiZ
na X Sejmiku
Szkół
Karpackich

Zagraniczne
staże
z ERASMUSEM
i
Stowarzyszeniem
W E S T

Nasze pierwsze
doświadczenia
z a w o d o w e
w Portugalii

X JUBILEUSZOWY Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

P R A K T Y K A
W PORTUGALII

V Beskidzki Rajd szlakami walk
o niepodległość

Medal dla ZSOiZ
w Lubniu

70 ROCZNICA BITWY O
MONTE CASSINO

RAJD_WIN_2013

MSZA ŻAŁOBNA
W INTENCJI OFIAR KATASTROFY
L O T N I C Z E J

V JUBILEUSZOWY Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej
Powiatowy i Gminny Konkurs Historyczny

MŁODZIEŻ ZSOiZ
NA
MONTE CASSINO

DELEGACJA SZKOŁY W KATYNIU

50-lecie SZKOŁY

ŚWIĘTO SZKOŁY