Jubileuszowy - X Wojewódzki przegląd Pieśni Patriotycznej


W dniu 25 listopada 2014 roku odbył się X Przegląd Pieśni Patriotycznej organizowany przez Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu. Przegląd skierowany był do dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu całej Małopolski.

W tegorocznej, jubileuszowej, edycji udział wzięło 308 uczestników. Zaprezentowali oni bardzo różnorodny repertuar obejmujący polskie pieśni patriotyczne od czasów najdawniejszych aż po współczesne. Znalazły się pośród nich utwory poświęcone żołnierzom walczącym o Monte Cassino oraz piosenki autorskie skomponowane przez samych uczestników przeglądu lub ich artystycznych opiekunów.

Spośród finalistów X Przeglądu Pieśni Patriotycznej jury pod przewodnictwem Pana Józefa Romka wyłoniło 15 laureatów. 28 listopada 2014 roku laureaci wzięli udział w koncercie galowym, na którym zaprezentowali swoje umiejętności wokalno-instrumentalne, następnie zaś odebrali nagrody rzeczowe, dyplomy i kuratoryjne zaświadczenia z rąk gości honorowych: Wicekuratora – Pana Grzegorza Barana, Starosty Powiatu Myślenickiego – Pana Józefa Tomala, Przewodniczącego Rady Powiatu – Pana Henryka Migacza i Wójta Gminy Lubień – Pana Kazimierza Szczepańca.

Koncert galowy swoją obecnością zaszczycili również: Pani Stefania Głuch (wizytator, koordynator przeglądu z ramienia Kuratorium Oświaty w Krakowie), Pan Jacek Wygoda (przedstawiciel IPN), Pani Zofia Gruszkowska (dyrektor GZOS w Lubniu), ks. Piotr Sulek, Pani Marianna Niżnik.

X Przegląd Pieśni Patriotycznej był wyrazem artystycznej wrażliwości uczniów, ich umiejętności muzycznej interpretacji wielkich i trudnych spraw, jakimi są Ojczyzna i patriotyzm


*Zobacz koniecznie galerię zdjęć--->   Zobacz galerię zdjęć...©Copyright by ZSOiZ Lubień 2005-2018®.

AKTUALNOŚCI ORAZ "CIEKAWSZE" ARCHIWALIA:

XV Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

R E K R U T A C J A

DNI OTWARTE TARGI EDUKACYJNE

Podsumowanie stażu w Grecji

Praktyka w Grecji (jesień 2018)

J U B I L E U S Z
60-lecia
S Z K O Ł Y

U W A G A !
NOWY PROJEKT ERASMUSA (praktyki zagraniczne)

NAUCZYCIEL
NA MEDAL

NOWE KIERUNKI
KSZTAŁCENIA
W
NASZEJ SZKOLE

S T A Ż
GASTRONOMICZNY
W GRECJI

7 POWIATOWY
festiwal smaków
w naszej szkole

Praktyka w Grecji (jesień 2016)

Praktyka czyni
m i s t r z a...

Zagraniczne
staże
z ERASMUSEM
i
Stowarzyszeniem
W E S T

Nasze pierwsze
doświadczenia
z a w o d o w e
w Portugalii

X JUBILEUSZOWY Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

P R A K T Y K A
W PORTUGALII

V Beskidzki Rajd szlakami walk
o niepodległość

Medal dla ZSOiZ
w Lubniu

70 ROCZNICA BITWY O
MONTE CASSINO

RAJD_WIN_2013

MSZA ŻAŁOBNA
W INTENCJI OFIAR KATASTROFY
L O T N I C Z E J

V JUBILEUSZOWY Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej
Powiatowy i Gminny Konkurs Historyczny

MŁODZIEŻ ZSOiZ
NA
MONTE CASSINO

DELEGACJA SZKOŁY W KATYNIU

50-lecie SZKOŁY

ŚWIĘTO SZKOŁY