PRZETARGI, OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU...


UWAGA!
...poniżej publikujemy protokoły z przeprowadzonych przetargów i zapytań ofertowych dotyczących realizacji usług: transportowej, współzarządzania, organizacji programu edukacyjno-kulturowego oraz programu szkoleniowego.


  DO WGLĄDU:
 * Protokół z przeprowadzonego przetargu na usługę społeczną...
 * Treść w/w protokołów z przeprowadzonych zapytań ofertowych...


UWAGA! - przetarg - zamówienie na usługę społeczną.

  ZOBACZ:
 * Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną...
  DO POBRANIA:  * Dokumentacja przetargowa..." -------> Przetarg...©Copyright by ZSOiZ Lubień 2005-2019®.

AKTUALNOŚCI ORAZ "CIEKAWSZE" ARCHIWALIA:

R E K R U T A C J A

DNI OTWARTE TARGI EDUKACYJNE

Podsumowanie stażu w Grecji

Praktyka w Grecji (jesień 2018)

J U B I L E U S Z
60-lecia
S Z K O Ł Y

U W A G A !
NOWY PROJEKT ERASMUSA (praktyki zagraniczne)

NAUCZYCIEL
NA MEDAL

NOWE KIERUNKI
KSZTAŁCENIA
W
NASZEJ SZKOLE

S T A Ż
GASTRONOMICZNY
W GRECJI

7 POWIATOWY
festiwal smaków
w naszej szkole

XII Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

Praktyka w Grecji (jesień 2016)

Praktyka czyni
m i s t r z a...

Zagraniczne
staże
z ERASMUSEM
i
Stowarzyszeniem
W E S T

Nasze pierwsze
doświadczenia
z a w o d o w e
w Portugalii

X JUBILEUSZOWY Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

P R A K T Y K A
W PORTUGALII

V Beskidzki Rajd szlakami walk
o niepodległość

Medal dla ZSOiZ
w Lubniu

70 ROCZNICA BITWY O
MONTE CASSINO

RAJD_WIN_2013

MSZA ŻAŁOBNA
W INTENCJI OFIAR KATASTROFY
L O T N I C Z E J

V JUBILEUSZOWY Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej
Powiatowy i Gminny Konkurs Historyczny

MŁODZIEŻ ZSOiZ
NA
MONTE CASSINO

DELEGACJA SZKOŁY W KATYNIU

50-lecie SZKOŁY

ŚWIĘTO SZKOŁY