Delegacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu
na uroczystościach w Katyniu


    W dniach od 9 do 11 kwietnia 2009 roku delegacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu złożona z uczniów (Karolina Halek, Kinga Bruzda, Ewelina Surlas, Magdalena Druzgała, Tomasz Bogacz, Mariusz Juszczak) i nauczycieli (Maria Szczepaniec, Małgorzata Wróbel, Małgorzata Piekarz-Biela, Izabela Handzel), na zaproszenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego, wzięła udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych na Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu. Uroczystości te odbyły się z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, a ich punkt kulminacyjny stanowiło nabożeństwo żałobne ku czci pomordowanych jeńców polskich z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Nabożeństwo to miało wymiar szczególny, ponieważ liturgia wielkopiątkowa, w tym adoracja krzyża Chrystusowego, odbywała się w miejscu męczeńskiej śmierci wielu tysięcy Polaków zwanym Golgotą Wschodu. Po nabożeństwie młodzież wraz z opiekunami uczestniczyła w modlitwach ekumenicznych oraz składaniu wieńców przy ołtarzu ofiar katyńskich.
    Szczególnie wzruszającą część uroczystości stanowiło nawiedzenie grobów pomordowanych oficerów przez ich rodziny. Trudno było przejść obojętnie obok starszych osób, które ze łzami w oczach i na kolanach zapalały znicze i zatykały w wyżłobieniach katyńskiej ściany cmentarnej kwiaty oraz biało - czerwone chorągiewki. Trudno też było nie zadumać się w katyńskim lesie nad dołami śmierci, w których warstwami poukładane były ciała zamordowanych rodaków.
    Uroczystości poświęcone pamięci rozstrzelanych w 1940 roku jeńców polskich zakończone zostały zwiedzaniem przez  młodzież oraz rodziny pomordowanych Kompleksu Memorialnego "Katyń", w którym można było obejrzeć wykopane w czasie ekshumacji zwłok przedmioty codziennego użytku, dokumenty, guziki do mundurów, orzełki. Te drobne pamiątki, a równocześnie niemi świadkowie katyńskiej zbrodni, stanowiły dopełnienie niezwykle wzruszającej uroczystości, która miała nie tylko wymiar religijny, ale również patriotyczny.
Izabela Handzel

*GALERIA ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI--->©Copyright by ZSOiZ Lubień 2005-2018®.

AKTUALNOŚCI ORAZ "CIEKAWSZE" ARCHIWALIA:

Ż Y C Z E N I A
ŚWIĄTECZNE

NAUCZYCIEL
NA MEDAL

NOWE KIERUNKI
KSZTAŁCENIA
W
NASZEJ SZKOLE

R E K R U T A C J A

DNI OTWARTE TARGI EDUKACYJNE

S T A Ż
GASTRONOMICZNY
W GRECJI

MAGIC BAKE
czyli nasza
minifirma

7 POWIATOWY
festiwal smaków
w naszej szkole

XII Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

Praktyka w Grecji (jesień 2016)

Praktyka czyni
m i s t r z a...

VIII Powiatowy Konkurs Historyczny

Poczet ZSOiZ
na X Sejmiku
Szkół
Karpackich

Zagraniczne
staże
z ERASMUSEM
i
Stowarzyszeniem
W E S T

Nasze pierwsze
doświadczenia
z a w o d o w e
w Portugalii

X JUBILEUSZOWY Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

P R A K T Y K A
W PORTUGALII

V Beskidzki Rajd szlakami walk
o niepodległość

Medal dla ZSOiZ
w Lubniu

70 ROCZNICA BITWY O
MONTE CASSINO

RAJD_WIN_2013

MSZA ŻAŁOBNA
W INTENCJI OFIAR KATASTROFY
L O T N I C Z E J

V JUBILEUSZOWY Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej
Powiatowy i Gminny Konkurs Historyczny

MŁODZIEŻ ZSOiZ
NA
MONTE CASSINO

DELEGACJA SZKOŁY W KATYNIU

50-lecie SZKOŁY

ŚWIĘTO SZKOŁY