Historia i fotogalerie Przeglądów Pieśni Patriotycznej...


Od roku 2005 ZSOiZ w Lubniu organizuje Przegląd Pieśni Patriotycznej, nad którego przebiegiem, co rok patronat honorowy obejmują: płk. Tadeusz Czerkawski - prezes Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie "Karpatczycy", Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego i Gminy Lubień, Starosta Myślenicki oraz Wójt Gminy Lubień. Laureaci festiwalu mogą wziąć udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Pieśni Patriotycznej - odbywającym się w Warce.

Zainteresowanie tematyką imprezy jest dość spore (wszyscy uczestnicy otrzymują okolicznościowe dyplomy i upominki, natomiast laureaci cenne i ciekawe nagrody), zatem co roku bierze w niej udział sporo solistów oraz zespołów - tak dziecięcych jak i młodzieżowych.


Poniżej przedstawiamy informacje oraz fotoreportarze dotyczące poprzednich edycji przeglądu:X WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD PIEŚNI  PATRIOTYCZNEJ (2014)
"TO ONI TĘDY SZLI, GDY MAKI KWITŁY NA ZBOCZACH..."IX PRZEGLĄD PIEŚNI  PATRIOTYCZNEJ (2013)
"Z NAMI MĘSTWO, NAD NAMI BÓG!"VIII PRZEGLĄD PIEŚNI  PATRIOTYCZNEJ (2012)
"BYLIŚMY ŻOŁNIERZAMI STOLICY..."VII POWIATOWY PRZEGLĄD PIEŚNI  PATRIOTYCZNEJ (2011)
"SĄ ZAWSZE TACY SZALEŃCY, SPADKOBIERCY TEJ POLSKIEJ DOLI..."VI POWIATOWY PRZEGLĄD PIEŚNI  PATRIOTYCZNEJ (2010)
"SOLIDARNOŚĆ NADZIEJĄ WOLNOŚCI"V POWIATOWY PRZEGLĄD PIEŚNI  PATRIOTYCZNEJ (2009)
"...A TOBIE POLSKO POSYŁAM ANIOŁA WOLNOŚCI..."IV POWIATOWY PRZEGLĄD PIEŚNI  PATRIOTYCZNEJ (2008)
"...BO WOLNOŚĆ KRZYŻAMI SIĘ MIERZY..."III POWIATOWY PRZEGLĄD PIEŚNI  PATRIOTYCZNEJ(2007)
"... abyście to całe duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska
raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością..."II POWIATOWY PRZEGLĄD PIEŚNI  PATRIOTYCZNEJ (2006)
"...KIEDY MYŚLĘ OJCZYZNA..."I POWIATOWY PRZEGLĄD PIEŚNI  PATRIOTYCZNEJ (2005)
"...TO OJCÓW NASZYCH ŚPIEW..."©Copyright by ZSOiZ Lubień 2005-2018®.

AKTUALNOŚCI ORAZ "CIEKAWSZE" ARCHIWALIA:

R E K R U T A C J A

DNI OTWARTE TARGI EDUKACYJNE

NAUCZYCIEL
NA MEDAL

NOWE KIERUNKI
KSZTAŁCENIA
W
NASZEJ SZKOLE

S T A Ż
GASTRONOMICZNY
W GRECJI

MAGIC BAKE
czyli nasza
minifirma

7 POWIATOWY
festiwal smaków
w naszej szkole

XII Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

Praktyka w Grecji (jesień 2016)

Praktyka czyni
m i s t r z a...

VIII Powiatowy Konkurs Historyczny

Poczet ZSOiZ
na X Sejmiku
Szkół
Karpackich

Zagraniczne
staże
z ERASMUSEM
i
Stowarzyszeniem
W E S T

Nasze pierwsze
doświadczenia
z a w o d o w e
w Portugalii

X JUBILEUSZOWY Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

P R A K T Y K A
W PORTUGALII

V Beskidzki Rajd szlakami walk
o niepodległość

Medal dla ZSOiZ
w Lubniu

70 ROCZNICA BITWY O
MONTE CASSINO

RAJD_WIN_2013

MSZA ŻAŁOBNA
W INTENCJI OFIAR KATASTROFY
L O T N I C Z E J

V JUBILEUSZOWY Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej
Powiatowy i Gminny Konkurs Historyczny

MŁODZIEŻ ZSOiZ
NA
MONTE CASSINO

DELEGACJA SZKOŁY W KATYNIU

50-lecie SZKOŁY

ŚWIĘTO SZKOŁY