O FESTIWALU 2005... O FESTIWALU 2005... O FESTIWALU 2005...


*FOTOGALERIA FESTIWALU------->

I POWIATOWY PRZEGLĄD PIEŚNI  PATRIOTYCZNEJ
"...TO OJCÓW NASZYCH ŚPIEW..."
    W dniach 19 i 20 maja 2005 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu odbył się I Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej „…to ojców naszych śpiew…”. Nad przeglądem honorowy patronat objęli: starosta myślenicki Adam Gumularz, wójt Gminy Lubień Henryk Migacz oraz płk. Tadeusz Czerkawski prezes Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie „Karpatczycy”.
   Z okazji święta szkoły, noszącej imię Bohaterów Monte Cassino, zorganizowano po raz pierwszy przegląd, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem. W konkursowe szranki stanęło 21 zespołów dziecięcych i młodzieżowych oraz 7 solistów ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu myślenickiego.
    Na zaproszenie organizatorów na Koncert Laureatów przybyli, m.in. : płk. Tadeusz Czerkawski, wicestarosta Władysław Kurowski, wiceprzewoniczący Rady Powiatu Jacek Pasiowiec, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Józef Tomal, kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Jan Wójcik, wójt gminy Lubień Henryk Migacz oraz przewodniczący Rady Gminy Lubień Kazimierz Szczepaniec.
    W dniu 19 maja br. odbyły się przesłuchania konkursowe, podczas których uczestnicy prezentowali pieśni o tematyce patriotycznej, a także związane z bitwą o Monte Cassino. Występy oceniało jury w składzie: Józef Romek, Izabela Handziel, Małgorzata Wróbel, Piotr Armatys i Rafał Żur. Wśród solistów I miejsce zajęły ex aequo: Małgorzata Murzańska i Gabriela Nawara, a wyróżnienie otrzymał Mateusz Augustyn. Najlepszym zespołem dziecięcym okazała się grupa z ZPO w Krzywaczce. Grand Prix otrzymał zespół Carpe Diem z Lubnia. Laureatem nagrody publiczności został Mateusz Czajczyk z Nowej Wsi.
    Jury przesłuchało łącznie ponad 300 osób. Wyniki pracy jurorów ujęte zostały w formę protokołu, który wyglądał następująco:


*Werdykt JURY...
P R O T O K Ó Ł
Z POSIEDZENIA JURY
I POWIATOWEGO PRZEGLĄDU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
"...TO OJCÓW NASZYCH ŚPIEW..."
JURY W SKŁADZIE:
JÓZEF ROMEK
IZABELA HANDZEL
MAŁGORZATA WRÓBEL
PIOTR ARMATYS
RAFAŁ ŻUR

    NA POSIEDZENIU, KTÓRE ODBYŁO SIĘ DNIA 19 MAJA 2005 ROKU W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W LUBNIU PO WYSŁUCHANIU 21 ZESPOŁÓW ORAZ 7 SOLISTÓW W SUMIE 300 OSÓB PRZYZNAŁO NASTĘPUJĄCE WYRÓŻNIENIA I NAGRODY:

1. W KATEGORII SOLISTÓW DZIECIĘCYCH WYRÓŻNIENIE OTRZYMAŁ:
MATEUSZ AUGUSTYN. JURY NIE PRZYZNAŁO I, II i III NAGRODY.
2. W KATEGORII SOLISTÓW MŁODZIEŻOWYCH PRZYZNANO WYŁĄCZNIE DWIE RÓWNORZĘDNE PIERWSZE NAGRODY. LAUREATKAMI ZOSTAŁY:
MAŁGORZATA MURZAŃSKA ORAZ GABRIELA NAWARA.
3. W KATEGORII ZESPOŁÓW DZIECIĘCYCH WYRÓŻNIENIA PRZYZNANO:
UCZNIOM ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORNATCE;
CHÓROWI DZIECIĘCEMU ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W PCIMIU.
MIEJSCE III ZDOBYŁO KÓŁKO MUZYCZNE ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBCZYCACH;
MIEJSCE II ZAJĄŁ ZESPÓŁ "PORĘBIANKI";
I MIEJSCE WYŚPIEWALI UCZNIOWIE ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KRZYWACZCE.
4. W KATEGORII ZESPOŁÓW MŁODZIEŻOWYCH PRZYZNANO DWA WYRÓŻNIENIA. OTRZYMUJĄ JE:
ZESPÓŁ " BRYGADA" Z MYŚLENIC;
ZESPÓŁ "BEZ NAZWY" Z TRZEMEŚNI.
MIEJSCA III NIE PRZYZNANO.
MIEJSCE II ZAJĘLI REPREZENTANCI GIMNAZJUM W LUBNIU - GRUPA "CAROLUS".
I MIEJSCE ZDOBYŁ ZESPÓŁ "CARPE DIEM".
5. JURY PRZYZNAŁO RÓWNIEŻ DWA RÓWNORZĘDNE WYRÓŻNIENIA W KATEGORII PIEŚNI AUTORSKIEJ O TEMATYCE MONTE CASSINO. LAUREATAMI W TEJ KATEGORII ZOSTALI:
ANNA JANOWIEC WYKONUJĄCA UTWÓR "TO NIE TAK MIAŁO BYĆ" DO SŁÓW I MUZYKI PANI STANISŁAWY BUKSY ORAZ ZESPÓŁ" BRYGADA", KTÓRY ZAPREZENTOWAŁ PIEŚŃ PT. "ODDZIAŁ GENERAŁA ANDERSA". AUTOREM SŁÓW TEJ PIEŚNI JEST ANDRZEJ KUSIAK, MUZYKI ZAŚ DOROTA BAŁUCKA.
6. DECYZJĄ JURY PRZYZNANO RÓWNIEŻ NAGRODY SPECJALNE DLA:
MAŁGORZATY HODUREK;
MAGDALENY TURCZY;
SZYMONA OSTAFINA.
7. PUBLICZNOŚĆ UCZESTNICZĄCA W PRZESŁUCHANIACH KONKURSOWYCH PRZYZNAŁA NAGRODĘ DLA NAJSYMPATYCZNIEJSZEGO WYKONAWCY, KTÓRYM ZOSTAŁ:
MATEUSZ CZAJCZYK Z NOWEJ WSI.
8. GRAND PRIX I POWIATOWEGO PRZEGLĄDU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ POD HASŁEM: "…TO OJCÓW NASZYCH ŚPIEW…" ZDOBYŁ:
ZESPÓŁ "CARPE DIEM" Z LUBNIA (NAGRODA TA ZOSTAJE PRZYZNANA ZA WYSOKI POZIOM ARTYSTYCZNY PREZENTOWANYCH UTWORÓW ORAZ TRAFNY DOBÓR REPERTUARU).
9. JURY POSTANAWIA UZNAĆ ZA NAJWIĘKSZĄ INDYWIDUALNOŚĆ FESTIWALU:
PANIĄ KINGĘ SKAŁKĘ, ZA PRACĘ ARTYSTYCZNĄ, PRAGNIE NATOMIAST WYRÓŻNIĆ PANIE: STANISŁAWĘ BUKSĘ ORAZ DANUTĘ ŻARSKĄ.
10. JURY WYRAŻA UZNANIE ORGANIZATOROM FESTIWALU ZA POMYSŁ, ORGANIZACJĘ I ZAINTERESOWANIE SZKÓŁ TEMATYKĄ PATRIOTYCZNĄ.

NA TYM PROTOKÓŁ ZAKOŃCZONO.