Jubileusz 60 lecia SZKOŁY

1958 - 2018


...11 października 2018 roku Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu świętował Jubileusz 60 lecia działalności placówki. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą o godzinie 11:00 w kościele parafialnym, której przewodniczył ksiądz proboszcz Piotr Sulek. Po Mszy Świętej wszyscy udali się na cmentarz, gdzie złożono kwiaty na grobie płk. Andrzeja Stańczyka, żołnierza spod Monte Cassino. Jubileusz to również 20 rocznica nadania szkole imienia Bohaterów Monte Cassino.

Po przejściu do szkoły, miała miejsce część oficjalna oraz część artystyczna w wykonaniu młodzieży i chóru GAUDIUM. Jubileusz 60 lecia wpisuje się w obchody 100 lecia odzyskania niepodległości upamiętniając historię szkoły wpisaną w historię Polski.

Jubileusz swoją obecnością uświetnili: Pani Barbara Nowak - Małopolski Kurator Oświaty, Pan Józef Tomal - Starosta Powiatu Myślenickiego, Pan Tomasz Suś - Wicestarosta Powiatu Myślenickiego, Pan Kazimierz Szczepaniec - Wójt Gminy Lubień, Pani Marta Wiechniak-Małek - Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, dyrektorzy szkół średnich z terenu Powiatu Myślenickiego oraz szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Lubień oraz wielu zaproszonych gości.

Były listy gratulacyjne, okolicznościowe przemówienia i prezenty przekazane szkole - monitor interaktywny, który przekazał Starosta Powiatu Myślenickiego oraz laptop ufundowany przez Wójta i Radnych Gminy Lubień.
* "JUBILEUSZOWA" GALERIA ZDJĘĆ, których autorem jest Sylwester Jamrozik --->


©Copyright by ZSOiZ Lubień 2005-2018®.

AKTUALNOŚCI ORAZ "CIEKAWSZE" ARCHIWALIA:

R E K R U T A C J A

U L O T K A
REKRUTACYJNA

S P O T K A N I E ŚWIĄTECZNE
MIESZKAŃCÓW POWIATU MYŚLENICKIEGO

XVI PRZEGLĄD
PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

XII POWIATOWY
KONKURS HISTORYCZNY

BEZPIECZNE
WAKACJE

SOLIDARNI
Z
UKRAINĄ

DOBRY START
300 dla ucznia

WSPOMNIENIE PANI DYREKTOR M.NIŻNIK

XV Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

Praktyka w Grecji (jesień 2018)

J U B I L E U S Z
60-lecia

U W A G A !
NOWY PROJEKT ERASMUSA (praktyki zagraniczne)

NAUCZYCIEL
NA MEDAL

S T A Ż
GASTRONOMICZNY
W GRECJI

7 POWIATOWY
festiwal smaków
w naszej szkole

Praktyka w Grecji (jesień 2016)

Praktyka czyni
m i s t r z a...

Zagraniczne
staże
z ERASMUSEM
i
Stowarzyszeniem
W E S T

Nasze pierwsze
doświadczenia
z a w o d o w e
w Portugalii

X JUBILEUSZOWY Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

P R A K T Y K A
W PORTUGALII

V Beskidzki Rajd szlakami walk
o niepodległość

Medal dla ZSOiZ
w Lubniu

70 ROCZNICA BITWY O
MONTE CASSINO

RAJD_WIN_2013

V JUBILEUSZOWY Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej
Powiatowy i Gminny Konkurs Historyczny

MŁODZIEŻ ZSOiZ
NA
MONTE CASSINO

DELEGACJA SZKOŁY W KATYNIU

50-lecie SZKOŁY

ŚWIĘTO SZKOŁY