Jubileusz 50-lecia SZKOŁY

1958 - 2008


Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców i Uczniowie
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu mają zaszczyt poinformować
o uroczystych obchodach 50-lecia szkoły i 10 rocznicy nadania imienia,
które miały miejsce 20 listopada 2008 roku.

    Program uroczystości:
   
      10:45 - zbiórka przed budynkiem szkoły, przemarsz do kościoła,
      11:00 - Msza Św. w Kościele Parafialnym p.w. Jana Chrzciciela w Lubniu,
      12:00 - otwarcie Szkolnej Izby Tradycji,
      12:30 - część oficjalna w sali gimnastycznej,
      13:30 - część artystyczna,
      14:30 - część gastronomiczna.


***FOTOGALERIA JUBILEUSZU --->
©Copyright by ZSOiZ Lubień 2005-2018®.

AKTUALNOŚCI ORAZ "CIEKAWSZE" ARCHIWALIA:

Ż Y C Z E N I A
ŚWIĄTECZNE

NAUCZYCIEL
NA MEDAL

NOWE KIERUNKI
KSZTAŁCENIA
W
NASZEJ SZKOLE

R E K R U T A C J A

DNI OTWARTE TARGI EDUKACYJNE

S T A Ż
GASTRONOMICZNY
W GRECJI

MAGIC BAKE
czyli nasza
minifirma

7 POWIATOWY
festiwal smaków
w naszej szkole

XII Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

Praktyka w Grecji (jesień 2016)

Praktyka czyni
m i s t r z a...

VIII Powiatowy Konkurs Historyczny

Poczet ZSOiZ
na X Sejmiku
Szkół
Karpackich

Zagraniczne
staże
z ERASMUSEM
i
Stowarzyszeniem
W E S T

Nasze pierwsze
doświadczenia
z a w o d o w e
w Portugalii

X JUBILEUSZOWY Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

P R A K T Y K A
W PORTUGALII

V Beskidzki Rajd szlakami walk
o niepodległość

Medal dla ZSOiZ
w Lubniu

70 ROCZNICA BITWY O
MONTE CASSINO

RAJD_WIN_2013

MSZA ŻAŁOBNA
W INTENCJI OFIAR KATASTROFY
L O T N I C Z E J

V JUBILEUSZOWY Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej
Powiatowy i Gminny Konkurs Historyczny

MŁODZIEŻ ZSOiZ
NA
MONTE CASSINO

DELEGACJA SZKOŁY W KATYNIU

50-lecie SZKOŁY

ŚWIĘTO SZKOŁY