XV Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

"ŻOŁNIERZOM - PAMIĘĆ, ŚWIATU - POKÓJ"

PATRIOTYCZNE ŚPIEWANIE W ZSOiZ W LUBNIU

Dnia 14 listopada 2019 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu odbył się Koncert Galowy XV Jubileuszowego Przeglądu Pieśni Patriotycznej, którego hasło - "Żołnierzom – pamięć, światu - pokój" - stało się punktem wyjścia do twórczej reinterpretacji przez jego uczestników tradycyjnych oraz współczesnych polskich pieśni patriotycznych.

W przesłuchaniach konkursowych tegorocznego przeglądu udział wzięły 73 podmioty artystyczne reprezentujące różne kategorie wiekowe i różne rejony Małopolski. Mury lubieńskiej szkoły gościły 403 uczestników wraz z ich opiekunami. Młodzi wykonawcy, którzy przystąpili do zmagań konkursowych, zaprezentowali wysoki poziom artystyczny, zmuszając tym samym obradujące pod przewodnictwem pana Józefa Romka jury do długich obrad i niezwykle trudnych decyzji.

Podczas Koncertu Galowego odczytany został oficjalny werdykt jury, a laureaci XV Jubileuszowego Przeglądu Pieśni Patriotycznej mogli zaprezentować własne umiejętności instrumentalno-wokalne przed zacnym gronem zaproszonych gości, odebrać dyplomy oraz cenne nagrody rzeczowe.

Koncert Galowy uświetnili swoją obecnością: wicestarosta Powiatu Myślenickiego, Rafał Kudas, wójt Gminy Lubień, Kazimierz Szczepaniec, przewodniczący Rady Gminy Lubień, Jan Śmiałek oraz proboszcz lubieńskiej parafii ks. Piotr Sulek.

XV Jubileuszowy Przegląd Pieśni Patriotycznej stał się zarówno dla jego uczestników jak i tych, którzy oklaskiwali talenty wokalne laureatów niezwykłą lekcją historii. Wspaniałe interpretacje pieśni nawiązujących do ważnych wydarzeń historycznych a także autorskie kompozycje młodych wykonawców oraz ich opiekunów pozwoliły na ukazanie tego, w jaki sposób młodzi Polacy mogą realizować tradycyjne ideały patriotyczne we współczesnym świecie.


*Zobacz kilka zdjęć z koncertu finałowego--->   Zobacz galerię zdjęć...©Copyright by ZSOiZ Lubień 2005-2019®.

AKTUALNOŚCI ORAZ "CIEKAWSZE" ARCHIWALIA:

R E K R U T A C J A

U L O T K A
REKRUTACYJNA

S P O T K A N I E ŚWIĄTECZNE
MIESZKAŃCÓW POWIATU MYŚLENICKIEGO

XVI PRZEGLĄD
PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

XII POWIATOWY
KONKURS HISTORYCZNY

BEZPIECZNE
WAKACJE

SOLIDARNI
Z
UKRAINĄ

DOBRY START
300 dla ucznia

WSPOMNIENIE PANI DYREKTOR M.NIŻNIK

XV Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

Praktyka w Grecji (jesień 2018)

J U B I L E U S Z
60-lecia

U W A G A !
NOWY PROJEKT ERASMUSA (praktyki zagraniczne)

NAUCZYCIEL
NA MEDAL

S T A Ż
GASTRONOMICZNY
W GRECJI

7 POWIATOWY
festiwal smaków
w naszej szkole

Praktyka w Grecji (jesień 2016)

Praktyka czyni
m i s t r z a...

Zagraniczne
staże
z ERASMUSEM
i
Stowarzyszeniem
W E S T

Nasze pierwsze
doświadczenia
z a w o d o w e
w Portugalii

X JUBILEUSZOWY Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

P R A K T Y K A
W PORTUGALII

V Beskidzki Rajd szlakami walk
o niepodległość

Medal dla ZSOiZ
w Lubniu

70 ROCZNICA BITWY O
MONTE CASSINO

RAJD_WIN_2013

V JUBILEUSZOWY Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej
Powiatowy i Gminny Konkurs Historyczny

MŁODZIEŻ ZSOiZ
NA
MONTE CASSINO

DELEGACJA SZKOŁY W KATYNIU

50-lecie SZKOŁY

ŚWIĘTO SZKOŁY