GRONO PEDAGOGICZNE...

Kadra kierownicza:
Co sie gapisz?
   MARIA SZCZEPANIEC - dyrektor szkoły

  TOMASZ TRYKA - wicedyrektorNauczyciele:

  BARAŃSKA JOLANTA

  BEDNARCZYK DOMINIKA

  BONIOR RENATA

  BURTAN KATARZYNA

  DZIURA KRZYSZTOF

  GŁADYSZ LUCYNA

  HANDZEL IZABELA

  JUSZCZAK SYLWIA

  KALETKA BERNADETA

  KRUCZEK ANNA

"Kadra" - Załoga prawie w komplecie...
  MARSZALIK AGNIESZKA

  MORDAKA ANNA

  MUNIAK ELŻBIETA

  NIŹNIK KAROLINA

  PANDYRA MAŁGORZATA

  PASIOWIEC JACEK

  PIEKARZ-BIELA MAŁGORZATA

  RÓG BARBARA

  RÓG JOANNA

  SATER CELINA

  SKAŁKA KINGA

  SZCZEPANIEC AGNIESZKA

  SZCZEPANIEC KATARZYNA

  SZCZEPANIEC MARIA

  ŚWIĘCH-TARABUŁA DOROTA

  TRYKA TOMASZ

  WRÓBEL MAŁGORZATA

  ZAJĄC ELŻBIETA
©Copyright by ZSOiZ Lubień 2005-2018®.

AKTUALNOŚCI ORAZ "CIEKAWSZE" ARCHIWALIA:

R E K R U T A C J A

DNI OTWARTE TARGI EDUKACYJNE

NAUCZYCIEL
NA MEDAL

NOWE KIERUNKI
KSZTAŁCENIA
W
NASZEJ SZKOLE

S T A Ż
GASTRONOMICZNY
W GRECJI

MAGIC BAKE
czyli nasza
minifirma

7 POWIATOWY
festiwal smaków
w naszej szkole

XII Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

Praktyka w Grecji (jesień 2016)

Praktyka czyni
m i s t r z a...

VIII Powiatowy Konkurs Historyczny

Poczet ZSOiZ
na X Sejmiku
Szkół
Karpackich

Zagraniczne
staże
z ERASMUSEM
i
Stowarzyszeniem
W E S T

Nasze pierwsze
doświadczenia
z a w o d o w e
w Portugalii

X JUBILEUSZOWY Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

P R A K T Y K A
W PORTUGALII

V Beskidzki Rajd szlakami walk
o niepodległość

Medal dla ZSOiZ
w Lubniu

70 ROCZNICA BITWY O
MONTE CASSINO

RAJD_WIN_2013

MSZA ŻAŁOBNA
W INTENCJI OFIAR KATASTROFY
L O T N I C Z E J

V JUBILEUSZOWY Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej
Powiatowy i Gminny Konkurs Historyczny

MŁODZIEŻ ZSOiZ
NA
MONTE CASSINO

DELEGACJA SZKOŁY W KATYNIU

50-lecie SZKOŁY

ŚWIĘTO SZKOŁY