Dokumenty oraz pliki do pobrania lub wglądu...


Na tej stronie znajdują się dokumenty (akty prawne - szkolne i nie tylko), a także inne pliki, których znajomość może ułatwić szkolną egzystencję...


STATUT SZKOŁY - ZOBACZ!
WYMAGANIA EDUKACYJNE:


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - POBIERZ...


TECHNIKUM (KLASY 1) - POBIERZ...


TECHNIKUM (KLASY 2) - POBIERZ...


TECHNIKUM (KLASY 3) - POBIERZ...


TECHNIKUM (KLASY 4) - POBIERZ...
GODZINY PRZYJĘĆ DYREKCJI I PEDAGOGA (2021/2022)- ZOBACZ!
GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ (2021/2022)- ZOBACZ!
WYCHOWAWCY ODDZIAŁÓW W ZSOiZ LUBIEŃ (2020/2021) - ZOBACZ!
DRUK USPRAWIEDLIWIENIA/ZWOLNIENIA Z ZAJĘĆ (2021/2022)- DO POBRANIA!
ZAJĘCIA DODATKOWE - FAKULTETY, KOŁA ZAINTERESOWAŃ (2020/2021)- ZOBACZ!
KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 - ZOBACZ!ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS PIERWSZYCH (2020/2021)- ZOBACZ!ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS DRUGICH P (2020/2021)- ZOBACZ!ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS DRUGICH G (2020/2021)- ZOBACZ!ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS TRZECICH (2020/2021)- ZOBACZ!ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS CZWARTYCH (2020/2021)- ZOBACZ!

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEW. EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

©Copyright by ZSOiZ Lubień 2005-2020®.

AKTUALNOŚCI ORAZ "CIEKAWSZE" ARCHIWALIA:

R E K R U T A C J A

DNI OTWARTE TARGI EDUKACYJNE

NAUCZYCIEL
NA MEDAL

NOWE KIERUNKI
KSZTAŁCENIA
W
NASZEJ SZKOLE

S T A Ż
GASTRONOMICZNY
W GRECJI

MAGIC BAKE
czyli nasza
minifirma

7 POWIATOWY
festiwal smaków
w naszej szkole

XII Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

Praktyka w Grecji (jesień 2016)

Praktyka czyni
m i s t r z a...

VIII Powiatowy Konkurs Historyczny

Poczet ZSOiZ
na X Sejmiku
Szkół
Karpackich

Zagraniczne
staże
z ERASMUSEM
i
Stowarzyszeniem
W E S T

Nasze pierwsze
doświadczenia
z a w o d o w e
w Portugalii

X JUBILEUSZOWY Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

P R A K T Y K A
W PORTUGALII

V Beskidzki Rajd szlakami walk
o niepodległość

Medal dla ZSOiZ
w Lubniu

70 ROCZNICA BITWY O
MONTE CASSINO

RAJD_WIN_2013

MSZA ŻAŁOBNA
W INTENCJI OFIAR KATASTROFY
L O T N I C Z E J

V JUBILEUSZOWY Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej
Powiatowy i Gminny Konkurs Historyczny

MŁODZIEŻ ZSOiZ
NA
MONTE CASSINO

DELEGACJA SZKOŁY W KATYNIU

50-lecie SZKOŁY

ŚWIĘTO SZKOŁY