Dokumenty oraz pliki do pobrania lub wglądu...


Na tej stronie znajdują się dokumenty (akty prawne - szkolne i nie tylko), a także inne pliki, których znajomość może ułatwić szkolną egzystencję...


STATUT SZKOŁY - ZOBACZ!


KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW ZSOiZ w LUBNIU
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW PZU EDUKACJA
WYMAGANIA EDUKACYJNE:


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - POBIERZ...


TECHNIKUM (KLASY 1) - POBIERZ...


TECHNIKUM (KLASY 2) - POBIERZ...


TECHNIKUM (KLASY 3) - POBIERZ...


TECHNIKUM (KLASY 4) - POBIERZ...
GODZINY PRZYJĘĆ DYREKCJI I PEDAGOGÓW (2022/2023)- ZOBACZ!
GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ (2022/2023)- ZOBACZ!
WYCHOWAWCY ODDZIAŁÓW W ZSOiZ LUBIEŃ (2022/2023) - ZOBACZ!
DRUK USPRAWIEDLIWIENIA/ZWOLNIENIA Z ZAJĘĆ (2022/2023)- DO POBRANIA!


©Copyright by ZSOiZ Lubień 2005-2022®.

AKTUALNOŚCI ORAZ "CIEKAWSZE" ARCHIWALIA:

XVI PRZEGLĄD
PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

XII POWIATOWY
KONKURS HISTORYCZNY

S T A Ż
zawodowy
GRECJA 2022

R E K R U T A C J A
UZUPEŁNIAJĄCA

BEZPIECZNE
WAKACJE

R E K R U T A C J A

SOLIDARNI
Z
UKRAINĄ

DOBRY START
300 dla ucznia

WSPOMNIENIE PANI DYREKTOR M.NIŻNIK

AKREDYTACJA
ERASMUS+

LOGISTYCY
na stażu
Grecja 2020

ŻYWIENIOWCY
na stażu
Grecja 2020

XV Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

Podsumowanie stażu w Grecji

Praktyka w Grecji (jesień 2018)

J U B I L E U S Z
60-lecia

U W A G A !
NOWY PROJEKT ERASMUSA (praktyki zagraniczne)

NAUCZYCIEL
NA MEDAL

S T A Ż
GASTRONOMICZNY
W GRECJI

7 POWIATOWY
festiwal smaków
w naszej szkole

Praktyka w Grecji (jesień 2016)

Praktyka czyni
m i s t r z a...

Zagraniczne
staże
z ERASMUSEM
i
Stowarzyszeniem
W E S T

Nasze pierwsze
doświadczenia
z a w o d o w e
w Portugalii

X JUBILEUSZOWY Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

P R A K T Y K A
W PORTUGALII

V Beskidzki Rajd szlakami walk
o niepodległość

Medal dla ZSOiZ
w Lubniu

70 ROCZNICA BITWY O
MONTE CASSINO

RAJD_WIN_2013

V JUBILEUSZOWY Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej
Powiatowy i Gminny Konkurs Historyczny

MŁODZIEŻ ZSOiZ
NA
MONTE CASSINO

DELEGACJA SZKOŁY W KATYNIU

50-lecie SZKOŁY

ŚWIĘTO SZKOŁY