O NASZEJ SZKOLE... O NASZEJ SZKOLE... O NASZEJ SZKOLE...


CZYLI CO TAK WŁAŚCIWIE U NAS SIĘ DZIEJE...

        Na przestrzeni swej działalności szkoła niejednokrotnie brała i bierze czynny udział w organizowaniu życia środowiska lubieńskiego i okolic. Wymienić tu można liczne przykłady, chociażby: organizowanie różnorodnych uroczystości patriotycznych w ramach Dni Lubnia, czy też Miesiąca Pamięci Narodowej...
Dzień Patriotyczny - Poczet OSP Lubień    Święto niepodległości - chór szkolny.     Dziń Patriotyczny - wręczanie świec przd przemarszem na apel.
...Święta Niepodległości, Święta Szkoły, opieka nad grobem płk. A. Stańczyka.
W szkole urządzono Izbę Pamięci...
Urny z pól bitewnych


   Fot. Urny z prochami Pól Bitewnych
   II wojny światowej i kamień
    z cmentarza polskiego na Monte Cassino

   w szkolnej Izbie Pamięci.
 ...i różnorodne wystawy patriotyczne. Poza tym, na zaproszenie Samorządu Uczniowskiego, odbywają się spotkania z „ciekawymi” ludźmi, np. prezes PAH - Janiną Ochojską, naszym rodakiem – genetykiem światowej sławy, prof. J. Rapaczem, kombatantami i żołnierzami AK, itd..
        Szkoła organizuje różnorodne akcje na rzecz innych, np. zorganizowano zbiórkę darów dla powodzian, w którą czynnie i chętnie włączyli się mieszkańcy. Podobny przebieg miały akcje na rzecz  Dzieci z Afganistanu, czy też Polaków na Litwie, itd..
        Poza tym szkoła należy do Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie „Karpatczycy”. W ramach współpracy z tą organizacją, uczniowie biorą udział w różnorodnych uroczystościach w Polsce i na świecie (wizyta delegacji w Sejmie RP, spotkanie z marszałkiem Sejmu, wdową po gen.Andersie, kombatantami, wycieczki do Włoch - odwiedzenie cmentarza Monte Cassino).
Cmentarz na Monte Cassino   ...u podnuża Monte Cassino.

        W maju 2002 roku delegację naszej szkoły przyjmował Prezydent Polski.

        Poza tym szkoła służy środowisku, przygotowując niejednokrotnie różnorodne i okolicznościowe wystawy, czy też spotkania. Wymienić tu należy Sesje Rady Gminy, czy też Sesje Rady Powiatu, różnorodne konferencje, uroczystości nadania  Honorowego Obywatela Lubnia ks. biskupowi K. Górnemu i prof. J. Rapaczowi, Kombatantom a także organizowane są kursy oraz szkolenia dla mieszkańców.
        W swoich progach szkoła gościła wiele osobistości z naszego środowiska i Polski. naszymi gośćmi byli posłowie i senatorowie RP, z Marszałkiem Sejmu Olgą Krzyżanowską.
        Dyrekcja, grono pedagogiczne i pracownicy i uczniowie ZSOiZ są zawsze otwarci i przyjaźnie nastawieni do wszystkich. Jeździmy również na wycieczki tu i tam, np. jak na tą - do Włoch ...
...w autokarze...   ...i na Placu Św. Piotra.


*Kalendarium...
  Harmonogram wydarzeń — Przepraszamy, strona AKTUALIZOWANA!