mLegitymacja...

Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja - wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji. mLegitymacja to legitymacja szkolna w te- lefonie będąca częścią aplikacji mObywatel. Jest bezpiecznym, nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem, które – identycznie jak papierowa legitymacja - poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych. Można ją zweryfikować wizualnie – posiada takie zabezpieczenia jak hologram i animowana flaga. Dodatkowo, w przypadku wątpliwości, można wykorzystać ogólnodostępną aplikację mWeryfikator, która sprawdzi nie tylko autentyczność dokumentu, ale także fakt czy dokument nie został zastrzeżony w szkole (w przypadku np. zagubienia telefonu).

mLegitymacje szkolne mogą być wydawane uczniom szkół podstawowych i ponad- podstawowych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wydano wcześniej tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest tożsamy z okresem ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności "tradycyjnej" legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji z powodu uszkodzenia, niepoprawnego działania, czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.

Czym dokładnie jest mLegitymacja? - mLegitymacja, to część aplikacji mObywatel.

Co z niej wyczytamy? Przede wszystkim wiek ucznia, informację o tym czy legitymacja jest ważna, a ponadto dane, które można znaleźć na tradycyjnych legitymacjach: imię i nazwisko ucznia; numer legitymacji; datę wydania; termin ważności; status użytkownika (uczeń); datę urodzenia; PESEL; nazwę i adres szkoły.

Aby uruchomić mLegitymację należy:
1. Posiadać telefon z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0.
2. Złożyć w sekretariacie szkoły wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji (załącznik 1).
3. Dołączyć do wniosku zdjęcie legitymacyjne ucznia w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 MB. Zdjęcie należy przesłać na adres: sekretariat@zsoizlubien.kki.pl bądź za pomocą dziennika elektronicznego.
4. Pobrać Aplikację mObywatel, potwierdzić zapoznanie się z regulaminem.
5. Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomić System na urządzeniu i postę- pować zgodnie z instrukcją (załącznik 2).


Załączniki:

*Załącznik 1 - zobacz i pobierz

*Załącznik 2 - zobacz i pobierz©Copyright by ZSOiZ Lubień 2005-2018®.

AKTUALNOŚCI ORAZ "CIEKAWSZE" ARCHIWALIA:

Szkolny Konkurs
PATRIOTYCZNY

U W A G A !
KORONAWIRUS ZAWIESZENIE ZAJĘĆ
E-LEARNING

R E K R U T A C J A

XV Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

Podsumowanie stażu w Grecji

Praktyka w Grecji (jesień 2018)

J U B I L E U S Z
60-lecia

U W A G A !
NOWY PROJEKT ERASMUSA (praktyki zagraniczne)

NAUCZYCIEL
NA MEDAL

NOWE KIERUNKI
KSZTAŁCENIA
W
NASZEJ SZKOLE

S T A Ż
GASTRONOMICZNY
W GRECJI

7 POWIATOWY
festiwal smaków
w naszej szkole

Praktyka w Grecji (jesień 2016)

Praktyka czyni
m i s t r z a...

Zagraniczne
staże
z ERASMUSEM
i
Stowarzyszeniem
W E S T

Nasze pierwsze
doświadczenia
z a w o d o w e
w Portugalii

X JUBILEUSZOWY Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

P R A K T Y K A
W PORTUGALII

V Beskidzki Rajd szlakami walk
o niepodległość

Medal dla ZSOiZ
w Lubniu

70 ROCZNICA BITWY O
MONTE CASSINO

RAJD_WIN_2013

V JUBILEUSZOWY Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej
Powiatowy i Gminny Konkurs Historyczny

MŁODZIEŻ ZSOiZ
NA
MONTE CASSINO

DELEGACJA SZKOŁY W KATYNIU

50-lecie SZKOŁY

ŚWIĘTO SZKOŁY