...historii SZKOŁY cd.


Tryby historyczne...         W 1969 roku wybudowano nowy budynek szkoły podstawowej. Decyzją Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z dnia 14.06.1969 r. przekazano fundusze na adaptację budynku byłej szkoły podstawowej dla potrzeb Szkoły Przysposobienia Rolniczego. Tak więc od nowego roku szkolnego 1969/70, były budynek Szkoły Podstawowej  staje się własnością SPR. Uczniowie szkoły podstawowej uczą się już w nowootwartej szkole.
        W 1971 roku, dzięki staraniom dyrektora szkoły Wł. Słowika, Szkoła Przysposobienia Rolniczego zmienia swoje oblicze i przekształca się w Zasadniczą Szkołę Rolniczą. Rok później pozyskuje działkę szkolną, na której uprawia warzywa, zioła, kwiaty i inne rośliny. Uczniowie wraz z nauczycielami zakładają także inspekty (szklane skrzynie).
        W 1975 roku odchodzi na emeryturę dyrektor szkoły mgr inż. Władysław Słowik. Nowy rok szkolny 1975/76 rozpoczęty zostaje przez nowego dyrektora, panią inż. Mariannę Niżnik, która piastuje tę funkcję do dnia dzisiejszego. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu i pracowitości pani dyrektor, szkoła ta bardzo rozrosła się i zyskała zupełnie nowy wygląd i oblicze. To właśnie dzięki jej staraniom, 1.IX.1979 roku utworzono Technikum Rolnicze. Na tym nie poprzestała. W 1990 powołano z kolei Liceum Zawodowe Gospodarstwa Wiejskiego. Szkoły te następnie przekształcono w 1993 w Zespół Szkół Rolniczych, w skład którego wchodziły: Zasadnicza Szkoła Rolnicza, Liceum Zawodowe Gospodarstwa Wiejskiego oraz Technikum Rolnicze.
        Tak więc uczniów z roku na rok było coraz więcej i w szkole robiło się coraz ciaśniej. To spowodowało, że rozpoczęto rozbudowę szkoły. Dzięki wysiłkom, życzliwości i pracy wielu ludzi, a szczególnie operatywności i wielkiemu zaangażowaniu pani dyrektor M. Niżnik, 15.IX.1992 roku odbyła się uroczystość poświęcenia i otwarcia nowowybudowanej części szkoły, w której licznie uczestniczyli: młodzież, rodzice, księża, władze wojewódzkie i gminne, a także nauczyciele i mieszkańcy naszej oraz okolicznych miejscowości.
        Kolejne lata to zagospodarowywanie terenów wokół szkoły, które obfitują w różnorodne okazy roślinne, drewniane wozy, studnie itp.. Nawiązano w tych latach także współpracę z Agencją  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która dofinansowywała niejednokrotnie różnorodne przedsięwzięcia szkoły. I tak w 1993 roku powstaje pierwsza w gminie pracownia komputerowa. Dzięki funduszom uzyskanym z Agencji, możliwy był także zakup ciągnika, wielu maszyn rolniczych, czy też samochodu Wolkswagen-bus (1997).
        W 1994 roku rozpoczęto budowę sali gimnastycznej z trybunami, oraz przewiązki łączącej budynek szkolny z salą. Wszystkie te prace prowadzone były systemem gospodarczym, z dużym wkładem rodziców i młodzieży szkolnej. Wymagały one wiele wysiłku, cierpliwości i operatywności pani dyrektor, która po raz kolejny ujawniła swoje zdolności organizacyjne - 1.IX.1996 roku sala gimnastyczna już gościła uczniów. Prócz ciągnika, maszyn rolniczych i busa, szkoła wzbogaciła się także o dwa samochody do nauki jazdy. W 1997 roku wybudowano dla nich duże garaże i zaplecze magazynowe. W kolejnym roku wymieniono ogrodzenie wokół szkoły, ułożono kostkę brukową, a także wykonano remonty w starym budynku szkoły. W ciągu tych lat systematycznie wyposażano i uruchamiano kolejne pracownie zawodowe. 28.XI.1998 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia BOHATERÓW MONTE CASSINO, a także poświęcenia sztandaru, który ufundowali rodzice.
        W skład Zespołu Szkół wchodziły wówczas:
        * Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa
        * Zasadnicza Szkoła Rolnicza
        * Zasadnicza Szkoła Krawiecka
        * Technikum Żywienia i Gospodarstwa
        * Technikum Hotelarskie
        * Liceum Ogólnokształcące
        * Liceum Profilowane - Handlowe
       - a także szkoły uzupełniające wykształcenie (po szkołach zasadniczych):
        * Liceum Ogólnokształcące
        * Technikum Technologii  Żywienia
        * Technikum Agrobiznesu

    Szkoła obecnie liczy około 550 uczniów, o których bardzo dobre wykształcenie oraz wychowanie dba 38-osobowe grono pedagogiczne. Baza szkoły to: 18 sal lekcyjnych, duża sala gimnastyczna z widownią, dwie pracownie komputerowe, nowoczesna pracownia nauki języków obcych, pracownia krawiecka, pracownia technologii szycia, pracownia kuchmistrzostwa, pracownia technologii żywienia, pracownia urządzania pomieszczeń mieszkalnych, pracownia higieny, pracownia małego dziecka, pracownia obsługi klienta, izba pamięci, świetlica, biblioteka, sklepik uczniowski, własny park maszynowy i transportowy (samochody Fiat PUNTO II oraz Opel CORSA do nauki jazdy), a także tereny rekreacyjne wokół szkoły i dostęp do boiska sportowego. Uczniowie naszej szkoły mogą rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych kół:
  • ekologicznego i zdrowego żywienia
  • rękodzieła artystycznego
  • muzycznego
  • teatralnego
  • komputerowego
  • PCK
    Poza tym aktywnie i prężnie działa Samorząd Uczniowski oraz Wolontariat. Swoje umiejętności i wiadomości zawodowe młodzież ma możliwość kształcić i poszerzać, także na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. W szkole każdy uczeń może uzyskać dodatkowe kwalifikacje zawodowe.
        W trosce o bezpieczeństwo uczniów w szkole zainstalowano monitoring...
©Copyright by ZSOiZ Lubień 2005-2018®.

AKTUALNOŚCI ORAZ "CIEKAWSZE" ARCHIWALIA:

R E K R U T A C J A

DNI OTWARTE TARGI EDUKACYJNE

NAUCZYCIEL
NA MEDAL

NOWE KIERUNKI
KSZTAŁCENIA
W
NASZEJ SZKOLE

S T A Ż
GASTRONOMICZNY
W GRECJI

MAGIC BAKE
czyli nasza
minifirma

7 POWIATOWY
festiwal smaków
w naszej szkole

XII Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

Praktyka w Grecji (jesień 2016)

Praktyka czyni
m i s t r z a...

VIII Powiatowy Konkurs Historyczny

Poczet ZSOiZ
na X Sejmiku
Szkół
Karpackich

Zagraniczne
staże
z ERASMUSEM
i
Stowarzyszeniem
W E S T

Nasze pierwsze
doświadczenia
z a w o d o w e
w Portugalii

X JUBILEUSZOWY Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

P R A K T Y K A
W PORTUGALII

V Beskidzki Rajd szlakami walk
o niepodległość

Medal dla ZSOiZ
w Lubniu

70 ROCZNICA BITWY O
MONTE CASSINO

RAJD_WIN_2013

MSZA ŻAŁOBNA
W INTENCJI OFIAR KATASTROFY
L O T N I C Z E J

V JUBILEUSZOWY Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej
Powiatowy i Gminny Konkurs Historyczny

MŁODZIEŻ ZSOiZ
NA
MONTE CASSINO

DELEGACJA SZKOŁY W KATYNIU

50-lecie SZKOŁY

ŚWIĘTO SZKOŁY