TARGI EDUKACYJNE POWIATU MYŚLENICKIEGO...Lubień, dnia 23 marca 2022 roku.

Szanowni Państwo!

Dyrekcja wraz z całą społecznością Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu ma zaszczyt zaprosić
Dyrektorów, Nauczycieli i Uczniów klas VIII szkół podstawowych
na

TARGI EDUKACYJNE POWIATU MYŚLENICKIEGO

w terminie 30 marca bieżącego roku.

Targi edukacyjne mają umożliwić szkołom ponadpodstawowym powiatu myślenickiego
przedstawienie swoich ofert edukacyjnych, walorów i możliwości kształcenia.

Celem targów jest stworzenie możliwości poznania zasad funkcjonowania naszej placówki,
prezentacja jej bazy dydaktycznej, warunków nauki oraz pracy.

Korzystając z okazji pragniemy również przybliżyć Państwu osiągnięcia i sukcesy  naszych Uczniów.


Serdecznie zapraszamy!

*Terminy wizyt indywidualnych w szkole prosimy uzgadniać telefonicznie: (018)2682020.©Copyright by ZSOiZ Lubień 2005-2018®.

AKTUALNOŚCI ORAZ "CIEKAWSZE" ARCHIWALIA:

R E K R U T A C J A

T A R G I
EDUKACYJNE

SOLIDARNI
Z
UKRAINĄ

DOBRY START
300 dla ucznia

WSPOMNIENIE PANI DYREKTOR M.NIŻNIK

AKREDYTACJA
ERASMUS+

LOGISTYCY
na stażu
Grecja 2020

ŻYWIENIOWCY
na stażu
Grecja 2020

XV Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

Podsumowanie stażu w Grecji

Praktyka w Grecji (jesień 2018)

J U B I L E U S Z
60-lecia

U W A G A !
NOWY PROJEKT ERASMUSA (praktyki zagraniczne)

NAUCZYCIEL
NA MEDAL

NOWE KIERUNKI
KSZTAŁCENIA
W
NASZEJ SZKOLE

S T A Ż
GASTRONOMICZNY
W GRECJI

7 POWIATOWY
festiwal smaków
w naszej szkole

Praktyka w Grecji (jesień 2016)

Praktyka czyni
m i s t r z a...

Zagraniczne
staże
z ERASMUSEM
i
Stowarzyszeniem
W E S T

Nasze pierwsze
doświadczenia
z a w o d o w e
w Portugalii

X JUBILEUSZOWY Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

P R A K T Y K A
W PORTUGALII

V Beskidzki Rajd szlakami walk
o niepodległość

Medal dla ZSOiZ
w Lubniu

70 ROCZNICA BITWY O
MONTE CASSINO

RAJD_WIN_2013

V JUBILEUSZOWY Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej
Powiatowy i Gminny Konkurs Historyczny

MŁODZIEŻ ZSOiZ
NA
MONTE CASSINO

DELEGACJA SZKOŁY W KATYNIU

50-lecie SZKOŁY

ŚWIĘTO SZKOŁY