TARGI EDUKACYJNE POWIATU MYŚLENICKIEGO
...oraz DNI OTWARTE SZKOŁY!

Lubień, dnia 26 kwietnia 2019 roku.

Szanowni Państwo!

Dyrekcja wraz z całą społecznością Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu pragnie podziękować
Dyrektorom, Nauczycielom oraz Uczniom klas III gimnazjów i klas VIII szkół podstawowych,
za okazane zainteresowanie naszymi stoiskami oraz wizytę w naszej szkole
podczas

TARGÓW EDUKACYJNYCH POWIATU MYŚLENICKIEGO
ORAZ
DNI OTWARTYCH SZKOŁY

*GALERIA ZDJĘĆ Z DNI OTWARTYCH SZKOŁY --->

Targi edukacyjne mają umożliwić szkołom ponadgimnazjalnym powiatu myślenickiego
przedstawienie swoich ofert edukacyjnych, walorów i możliwości kształcenia.

Celem dni otwartych jest stworzenie możliwości poznania zasad funkcjonowania naszej placówki,
prezentacja jej bazy dydaktycznej, warunków nauki oraz pracy.

Korzystając z okazji pragniemy również przybliżyć Państwu osiągnięcia i sukcesy  naszych Uczniów.

Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły!

*Rezerwację terminu oraz szczegóły uczestnictwa prosimy uzgadniać telefonicznie: (018)2682020.


©Copyright by ZSOiZ Lubień 2005-2018®.

AKTUALNOŚCI ORAZ "CIEKAWSZE" ARCHIWALIA:

R E K R U T A C J A

DNI OTWARTE TARGI EDUKACYJNE

NAUCZYCIEL
NA MEDAL

NOWE KIERUNKI
KSZTAŁCENIA
W
NASZEJ SZKOLE

S T A Ż
GASTRONOMICZNY
W GRECJI

MAGIC BAKE
czyli nasza
minifirma

7 POWIATOWY
festiwal smaków
w naszej szkole

XII Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

Praktyka w Grecji (jesień 2016)

Praktyka czyni
m i s t r z a...

VIII Powiatowy Konkurs Historyczny

Poczet ZSOiZ
na X Sejmiku
Szkół
Karpackich

Zagraniczne
staże
z ERASMUSEM
i
Stowarzyszeniem
W E S T

Nasze pierwsze
doświadczenia
z a w o d o w e
w Portugalii

X JUBILEUSZOWY Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

P R A K T Y K A
W PORTUGALII

V Beskidzki Rajd szlakami walk
o niepodległość

Medal dla ZSOiZ
w Lubniu

70 ROCZNICA BITWY O
MONTE CASSINO

RAJD_WIN_2013

MSZA ŻAŁOBNA
W INTENCJI OFIAR KATASTROFY
L O T N I C Z E J

V JUBILEUSZOWY Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej
Powiatowy i Gminny Konkurs Historyczny

MŁODZIEŻ ZSOiZ
NA
MONTE CASSINO

DELEGACJA SZKOŁY W KATYNIU

50-lecie SZKOŁY

ŚWIĘTO SZKOŁY