WAŻNE INFORMACJE DLA NASZYCH UCZNIÓW...
...dotyczące koronawirusa, zawieszenia zajęć i e-learning'u...

---> PRZECZYTAJ KONIECZNIE !

Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej:

*Bezpieczeństwo w sieci (dane i RODO) - poradnik...(31.03.2020)
*Kształcenie na odległość - poradnik...
*Kształcenie na odległość... (20.03.2020)
*Młodociani pracownicy...
*Lekcje z internetu... (16.03.2020)
*Nauka zdalna...(13.03.2020)


Komunikaty Dyrektora ZSOiZ w Lubniu:

*Zarządzenie Dyrektora Szkoły...
---> Dyrektor ZSOiZ w Lubniu informuje o zawieszeniu zajęć do 10 kwietnia 2020 roku. Informuję Rodziców i Uczniów, że kształcenie na odległość będzie realizowane poprzez stronę internetową szkoły, e-mail, dysk google oraz innymi dostępnymi interaktywnymi metodami. Uprzejmie proszę o śledzenie informacji zamieszczanych przez nauczycieli.
---> W związku z zaistniałą przerwą w zajęciach edukacyjnych bardzo proszę młodzież ZSOiZ im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu o wizyty na stronie internetowej szkoły i wykorzystanie oferty edukacyjnej zamieszczonej tam przez nauczycieli. Maturzystom polecam śledzenie stron Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (zamieszczone są tam arkusze egzaminacyjne) oraz stron MEN.

----------------------------------------------------------- (DYREKTOR SZKOŁY - Maraia Szczepaniec)


DRODZY UCZNIOWIE!

---> Poniżej, znajdują się materiały (za czas od 12-24 marca br.) od Waszych nauczycieli z poszczególnych przedmiotów do opanowania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych...
---> Od dnia 25 marca materiały do nauki zdalnej umieszczane są na dysku google (dostęp przez "link" w e-mail'u - o czym informowali wychowawcy) lub innych platformach edukacyjnych wskazanych Wam przez nauczycieli danego przedmiotu...

Pobierz...
  DO POBRANIA DLA UCZNIÓW:
 *...od Pani Marii Szczepaniec  *...od Pani Kingi Skałki  *...od Pani Izabeli Handzel  *...od Pana Jacka Pasiowca  *...od Pani Anny Mordaki  *...od Pani Renaty Bonior  *...od Pani Agnieszki Nowak  *...od Pani Małgorzaty Piekarz-Biela  *...od Pani Małgorzaty Wróbel  *...od Pani Agnieszki Szczepaniec  *...od Pana Tomasza Tryki  *...od Pani Weroniki Fijoł  *...od Pani Barbary Urbaniak  *...od Pani Celiny Sater  *...od Pani Karoliny Niźnik  *...od Pani Katarzyny Szczepaniec  *...od Pani Sylwi Juszczak  *...od Pana Tomasza Tatara  *...od Pani Joanny Pasiowiec  *...od Pani Elżbiety Muniak  *...od Pani Dominiki Bednarczyk  *...od Pani Elżbiety Zając  *...od Pani Lucyny Gładysz  *...od Pani Katarzyny Burtan  *...i jeszcze od Pań z BIBLIOTEKI


©Copyright by ZSOiZ Lubień 2005-2020®.

AKTUALNOŚCI ORAZ "CIEKAWSZE" ARCHIWALIA:

U W A G A !
KORONAWIRUS ZAWIESZENIE ZAJĘĆ
E-LEARNING

R E K R U T A C J A

XV Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

Podsumowanie stażu w Grecji

Praktyka w Grecji (jesień 2018)

J U B I L E U S Z
60-lecia

U W A G A !
NOWY PROJEKT ERASMUSA (praktyki zagraniczne)

NAUCZYCIEL
NA MEDAL

NOWE KIERUNKI
KSZTAŁCENIA
W
NASZEJ SZKOLE

S T A Ż
GASTRONOMICZNY
W GRECJI

7 POWIATOWY
festiwal smaków
w naszej szkole

Praktyka w Grecji (jesień 2016)

Praktyka czyni
m i s t r z a...

Zagraniczne
staże
z ERASMUSEM
i
Stowarzyszeniem
W E S T

Nasze pierwsze
doświadczenia
z a w o d o w e
w Portugalii

X JUBILEUSZOWY Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

P R A K T Y K A
W PORTUGALII

V Beskidzki Rajd szlakami walk
o niepodległość

Medal dla ZSOiZ
w Lubniu

70 ROCZNICA BITWY O
MONTE CASSINO

RAJD_WIN_2013

V JUBILEUSZOWY Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej
Powiatowy i Gminny Konkurs Historyczny

MŁODZIEŻ ZSOiZ
NA
MONTE CASSINO

DELEGACJA SZKOŁY W KATYNIU

50-lecie SZKOŁY

ŚWIĘTO SZKOŁY