NASZE DANE TELEADRESOWE:

ADRESY e-mail 'owe:

NAZWA I ADRES SZKOŁY:

*
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

im. Bohaterów Monte Cassino
w Lubniu
32-433 Lubień 20
tel/fax: +48182682020

GMINA LUBIEŃ
POWIAT MYŚLENICKI
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
***


Mapka Polski

DYREKTOR

dyrektor@zsoizlubien.kki.pl
*
SEKRETARIAT
sekretariat@zsoizlubien.kki.pl
*
KSIĘGOWOŚĆ
ksiegowosc@zsoizlubien.kki.pl

*
KIEROWNIK PRAKTYK
kierownik@zsoizlubien.kki.pl
*
BIBLIOTEKA
bibliotekazsoiz@onet.pl
*
"Stary" adres e-mail (poniżej) -
- jeszcze działa,
ale prosimy używać nowych!

***
e-mail: zsrlubien@kki.pl


*

Napisz do nas!©Copyright by ZSOiZ Lubień 2005-2017®.

AKTUALNOŚCI ORAZ "CIEKAWSZE" ARCHIWALIA:

NOWE KIERUNKI
KSZTAŁCENIA
W
NASZEJ SZKOLE

R E K R U T A C J A

DNI OTWARTE TARGI EDUKACYJNE

MAGIC BAKE
czyli nasza
minifirma

7 POWIATOWY
festiwal smaków
w naszej szkole

XII Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

Praktyka w Grecji (jesień 2016)

L O G I S T Y K A
nasze praktyki
z a w o d o w e
w Grecji

Nasze pierwsze
doświadczenia
z a w o d o w e
w Portugalii

R E K R U T A C J A

DNI OTWARTE TARGI EDUKACYJNE

X JUBILEUSZOWY Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

P R A K T Y K A
W
PORTUGALII

V Beskidzki Rajd szlakami walk
o niepodległość

Medal dla ZSOiZ
w Lubniu

70 ROCZNICA BITWY O
MONTE CASSINO

RAJD_WIN_2013

*S U K C E S*
EWALUACJI

Sucha Polana 2011

P R O J E K T Y
U N I J N E

MSZA ŻAŁOBNA
W INTENCJI OFIAR KATASTROFY
L O T N I C Z E J

S P O T K A N I E Z PREZESEM IPN

V JUBILEUSZOWY Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej
oraz
Powiatowy i Gminny Konkurs Historyczny

MŁODZIEŻ ZSOiZ
NA
MONTE CASSINO

DELEGACJA SZKOŁY W KATYNIU

EUROWIZJA_2009

50-lecie SZKOŁY

ŚWIĘTO SZKOŁY