OGŁOSZENIA...U W A G A !

Komunikat Komisji Wojewódzkiej XIV Przeglądu Pieśni Patriotycznej pod hasłem:

"...i na drugim końcu świata będę dumny ze swego pochodzenia..."


--->informacje o nagrodzonych i zaproszenie na koncert galowy


* LISTA NAGRODZONYCH ORAZ ZAPROSZENIE NA KONCERT GALOWY

* ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ Z KONKURSU --->

* WERDYKT JURY...

* GALERIA ZDJĘĆ Z GALI FINAŁOWEJ (aut. S. Jamrozik) --->


U W A G A !

Komunikat Komisji Wojewódzkiej XIV Przeglądu Pieśni Patriotycznej pod hasłem:

"...i na drugim końcu świata będę dumny ze swego pochodzenia..."


--->informacje na temat kolejności przesłuchań konkursowych...


ZOBACZ: ---> *HARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃ KONKURSOWYCH


U W A G A !

* ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W X POWIATOWYM KONKURSIE HISTORYCZNYM

---> pod hasłem:

"100 lat niepodległości Polski - okoliczności odzyskania niepodległości oraz walka o granice i kształt ustrojowy kraju do 1921 roku"


--->informacje szczegółowe znajdują się w REGULAMINIE...


DO POBRANIA: ---> *REGULAMIN KONKURSU, LITERATURA I KARTA ZGŁOSZENIA


U W A G A !

Komunikat Komisji Wojewódzkiej XIV Przeglądu Pieśni Patriotycznej:

* ZAPRASZAMY NA XIV PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ!

---> tegorocznej edycji konkursu towarzyszy hasło:

"...i na drugim końcu świata będę dumny ze swego pochodzenia..."


--->bliższe informacje znajdują się w REGULAMINIE...


POBIERZ: ---> *REGULAMIN PRZEGLĄDU ORAZ ZAŁĄCZNIKI
A R C H I W A L N E...


U W A G A !

Komunikat Komisji Wojewódzkiej XIII Przeglądu Pieśni Patriotycznej pod hasłem:

"...NIEZŁOMNI... NIEPOKORNI... WYKLĘCI..."


--->informacje o nagrodzonych oraz zaproszenie na koncert galowy oraz werdykt JURY


* LISTA NAGRODZONYCH ORAZ ZAPROSZENIE NA KONCERT GALOWY

* WERDYKT JURY...

* FOTOREPORTAŻ Z KONCERTU GALOWEGO...


U W A G A !

Komunikat Komisji Wojewódzkiej XII Przeglądu Pieśni Patriotycznej pod hasłem:

"...CIEBIE POLSKO W SERCU DZISIAJ NOSZĘ..."


--->werdykt JURY i lista laureatów...


ZOBACZ: ---> *WERDYKT JURY ORAZ LISTA LAUREATÓW PRZEGLĄDU
©Copyright by ZSOiZ Lubień 2005-2018®.

AKTUALNOŚCI ORAZ "CIEKAWSZE" ARCHIWALIA:

R E K R U T A C J A

DNI OTWARTE TARGI EDUKACYJNE

NAUCZYCIEL
NA MEDAL

NOWE KIERUNKI
KSZTAŁCENIA
W
NASZEJ SZKOLE

S T A Ż
GASTRONOMICZNY
W GRECJI

MAGIC BAKE
czyli nasza
minifirma

7 POWIATOWY
festiwal smaków
w naszej szkole

XII Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

Praktyka w Grecji (jesień 2016)

Praktyka czyni
m i s t r z a...

VIII Powiatowy Konkurs Historyczny

Poczet ZSOiZ
na X Sejmiku
Szkół
Karpackich

Zagraniczne
staże
z ERASMUSEM
i
Stowarzyszeniem
W E S T

Nasze pierwsze
doświadczenia
z a w o d o w e
w Portugalii

X JUBILEUSZOWY Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

P R A K T Y K A
W PORTUGALII

V Beskidzki Rajd szlakami walk
o niepodległość

Medal dla ZSOiZ
w Lubniu

70 ROCZNICA BITWY O
MONTE CASSINO

RAJD_WIN_2013

MSZA ŻAŁOBNA
W INTENCJI OFIAR KATASTROFY
L O T N I C Z E J

V JUBILEUSZOWY Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej
Powiatowy i Gminny Konkurs Historyczny

MŁODZIEŻ ZSOiZ
NA
MONTE CASSINO

DELEGACJA SZKOŁY W KATYNIU

50-lecie SZKOŁY

ŚWIĘTO SZKOŁY