OGŁOSZENIA...


U W A G A !

Komunikat Komisji Wojewódzkiej XIII Przeglądu Pieśni Patriotycznej pod hasłem:

"...NIEZŁOMNI... NIEPOKORNI... WYKLĘCI..."


--->informacje o nagrodzonych oraz zaproszenie na koncert galowy oraz werdykt JURY


* LISTA NAGRODZONYCH ORAZ ZAPROSZENIE NA KONCERT GALOWY

* WERDYKT JURY...

* FOTOREPORTAŻ Z KONCERTU GALOWEGO...


U W A G A !

Komunikat Komisji Wojewódzkiej XIII Przeglądu Pieśni Patriotycznej pod hasłem:

"...NIEZŁOMNI... NIEPOKORNI... WYKLĘCI..."


--->informacje na temat kolejności przesłuchań konkursowych...


ZOBACZ: ---> *HARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃ KONKURSOWYCHU W A G A !

Komunikat Komisji Wojewódzkiej XIII Przeglądu Pieśni Patriotycznej:

* ZAPRASZAMY NA XIII PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ!

---> tegorocznej edycji konkursu towarzyszy hasło:

"...NIEZŁOMNI... NIEPOKORNI... WYKLĘCI..."


--->bliższe informacje znajdują się w REGULAMINIE...


POBIERZ: ---> *REGULAMIN PRZEGLĄDU ORAZ ZAŁĄCZNIKIU W A G A !

* ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W IX POWIATOWYM KONKURSIE HISTORYCZNYM

---> pod hasłem:

"Napoleon a sprawa polska - 220 rocznica powstania Mazurka Dąbrowskiego"


--->informacje szczegółowe znajdują się w REGULAMINIE...


DO POBRANIA: ---> *REGULAMIN KONKURSU, LITERATURA I KARTA ZGŁOSZENIAA R C H I W A L N E...


U W A G A !

Komunikat Komisji Wojewódzkiej XII Przeglądu Pieśni Patriotycznej pod hasłem:

"...CIEBIE POLSKO W SERCU DZISIAJ NOSZĘ..."


--->werdykt JURY i lista laureatów...


ZOBACZ: ---> *WERDYKT JURY ORAZ LISTA LAUREATÓW PRZEGLĄDUU W A G A !

Komunikat Komisji Wojewódzkiej XII Przeglądu Pieśni Patriotycznej pod hasłem:

"...CIEBIE POLSKO W SERCU DZISIAJ NOSZĘ..."


--->informacje o nagrodzonych oraz zaproszenie na koncert galowy...


ZOBACZ: ---> *LISTA NAGRODZONYCH ORAZ ZAPROSZENIE NA KONCERT GALOWY
©Copyright by ZSOiZ Lubień 2005-2017®.

AKTUALNOŚCI ORAZ "CIEKAWSZE" ARCHIWALIA:

NOWE KIERUNKI
KSZTAŁCENIA
W
NASZEJ SZKOLE

R E K R U T A C J A

DNI OTWARTE TARGI EDUKACYJNE

MAGIC BAKE
czyli nasza
minifirma

7 POWIATOWY
festiwal smaków
w naszej szkole

XII Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

Praktyka w Grecji (jesień 2016)

Praktyka czyni
m i s t r z a...

VIII Powiatowy Konkurs Historyczny

Poczet ZSOiZ
na X Sejmiku
Szkół
Karpackich

POWIATOWY
KONKURS
FOTOGRAFICZNY
ŚDM 2016

L O G I S T Y K A
nasze praktyki
z a w o d o w e
w Grecji

Nasze pierwsze
doświadczenia
z a w o d o w e
w Portugalii

R E K R U T A C J A

DNI OTWARTE TARGI EDUKACYJNE

X JUBILEUSZOWY Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

P R A K T Y K A
W
PORTUGALII

V Beskidzki Rajd szlakami walk
o niepodległość

Medal dla ZSOiZ
w Lubniu

70 ROCZNICA BITWY O
MONTE CASSINO

RAJD_WIN_2013

*S U K C E S*
EWALUACJI

Sucha Polana 2011

P R O J E K T Y
U N I J N E

MSZA ŻAŁOBNA
W INTENCJI OFIAR KATASTROFY
L O T N I C Z E J

S P O T K A N I E Z PREZESEM IPN

V JUBILEUSZOWY Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej
oraz
Powiatowy i Gminny Konkurs Historyczny

MŁODZIEŻ ZSOiZ
NA
MONTE CASSINO

DELEGACJA SZKOŁY W KATYNIU

EUROWIZJA_2009

50-lecie SZKOŁY

ŚWIĘTO SZKOŁY