UWAGA! REKRUTACJA DO NOWEGO PROJEKTU ERASMUSA...

"Praktyki zagraniczne szansą na wzrost kompetencji i poprawę jakości edukacji zawodowej w regionie młodzieży kształcącej się w branży hotelarskiej i gastronomicznej"

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI DOKUMENTAMI:


 * Informacja o projekcie...

 * Regulamin projektu

 * Formularz zgłoszeniowy POWER (osoba ucząca się)

 * List motywacyjny

 * Plakat reklamowy projektu

Baner projektu...


©Copyright by ZSOiZ Lubień 2005-2018®.