REKRUTACJA... ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY ! REKRUTACJA...

Rekrutacja
do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu
na rok szkolny 2019/2020
dla absolwentów klas 3 gimnazjum oraz klas 8 szkoły podstawowej!

Zapraszamy do naszej szkoły podczas DNI OTWARTYCH w marcu i kwietniu bieżącego roku!

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA:
(dla absolwentów gimnazjum)  https://malopolska-pogim.edu.com.pl/kandydat/

(dla absolwentów szkoły podstawowej)  https://malopolska-posp.edu.com.pl/kandydat/

PAMIĘTAJ !!! - wydrukuj podanie - podpisz - dostarcz do sekretariatu szkoły

ZOBACZ ---> REGULAMIN REKRUTACJI (po gimnazjum)

ZOBACZ ---> REGULAMIN REKRUTACJI (po szkole podstawowej)

Nasza oferta edukacyjna w technikach dotyczy zarówno absolwentów gimnazjów (4 letni cykl) jak i szkół podstawowych (cykl 5 letni):
*
TECHNIKUM:

* TECHNIK HOTELARSTWA --------------------------------------->ZOBACZ SZCZEGÓŁY!

* TECHNIK ŻYWIENIA i USŁUG GASTRONOMICZNYCH ---->ZOBACZ SZCZEGÓŁY!

* TECHNIK LOGISTYK ----------------------------------------------->ZOBACZ SZCZEGÓŁY!

* TECHNIK KELNER -------------------------------------------------->ZOBACZ SZCZEGÓŁY!

* TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ -------------->ZOBACZ SZCZEGÓŁY!


BRANŻOWA SZKOŁA I stopnia:
---> oferta edukacyjna dotyczy zarówno absolwentów gimnazjów jak i szkół podstawowych!

* SZKOŁA WIELOZAWODOWA dla młodocianych pracowników

   DO WYBORU DOWOLNY ZAWÓD! --------------------------------------->ZOBACZ SZCZEGÓŁY!


PRZEDMIOTY PUNKTOWANE:

- język polski,
- matematyka,
- dwa najwyżej ocenione przedmioty spośród następujących:
   ---> język obcy, historia, geografia, wos, biologia, chemia, fizyka i informatyka.


Wybierz nas, bo:
•    zapewniamy przyjazną i miłą atmosferę,
•    podmiotowo Cię traktujemy,
•    dysponujemy wykwalifikowaną kadrą,
•    organizujemy praktyki zagraniczne dla naszych uczniów,
•    liczba uczniów w klasach jest optymalna,
•    zaopiekuje się Tobą pedagog i pielęgniarka,
•    będziesz bezpieczny (monitoring),
•    szybko dojedziesz i wrócisz do domu (koniec lekcji od 14:00),
•    mamy zespół muzyczny, koło teatralne, SKS, koło rękodzieła artystycznego, radiowęzeł,
•    w naszym Ośrodku Egzaminacyjnym przeprowadzamy egzamin w zawodach kucharz i sprzedawca,
•    współpracujemy z wieloma organizacjami w tym z kombatanckimi,
•    możesz korzystać ze szkolnego sklepiku, siłowni, bezpłatnej czytelni multimedialnej i Internetu,
•    wszystkie klasy wyposażone są w TV i DVD oraz inne multimedia
Poza tym do Twojej dyspozycji są:
•    duża sala gimnastyczna z zapleczem oraz siłownia,
•    pracownia logistyczna z systemem elektronicznej identyfikacji oraz RFID,
•    dwie nowoczesne pracownie gastronomii,
•    świetnie wyposażona pracownia hotelarska,
•    dwie nowe multimedialne pracownie komputerowe,
•    dwa nowe laboratoria do nauki języków obcych.


POBIERZ:  * Prezentacja o szkole z Duszkiem przewodnikiem..." ------->   O szkole...
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY!
* Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły - tel.(fax): (018)2682020