Regulamin rekrutacji...



U W A G A !


Uprzejmie informujemy, że:

1. UCZNIOWIE KLAS III GIMNAZJUM ZNAJDĄ SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE OFERTY EDUKACYJNEJ
ORAZ ZASAD REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA SPECJALNEJ STRONIE:
https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat/

(wskazując w ofercie wybraną szkołę)


ZOBACZ ---> REGULAMIN REKRUTACJI



2. ZASADY REKRUTACJI I PRZYJĘĆ DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH
ZNAJDZIECIE PAŃSTWO W
REGULAMINIE !





  *Pozostałe informacje oraz wyjaśnienia można uzyskać telefonicznie: (018)2682020.








©Copyright by ZSOiZ Lubień 2005-2017®.

AKTUALNOŚCI ORAZ "CIEKAWSZE" ARCHIWALIA:

MAGIC BAKE
czyli nasza
minifirma

7 POWIATOWY
festiwal smaków
w naszej szkole

XII Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

Praktyka w Grecji (jesień 2016)

L O G I S T Y K A
nasze praktyki
z a w o d o w e
w Grecji

Nasze pierwsze
doświadczenia
z a w o d o w e
w Portugalii

R E K R U T A C J A

DNI OTWARTE TARGI EDUKACYJNE

X JUBILEUSZOWY Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

P R A K T Y K A
W
PORTUGALII

V Beskidzki Rajd szlakami walk
o niepodległość

Medal dla ZSOiZ
w Lubniu

70 ROCZNICA BITWY O
MONTE CASSINO

RAJD_WIN_2013

*S U K C E S*
EWALUACJI

Sucha Polana 2011

P R O J E K T Y
U N I J N E

MSZA ŻAŁOBNA
W INTENCJI OFIAR KATASTROFY
L O T N I C Z E J

S P O T K A N I E Z PREZESEM IPN

V JUBILEUSZOWY Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej
oraz
Powiatowy i Gminny Konkurs Historyczny

MŁODZIEŻ ZSOiZ
NA
MONTE CASSINO

DELEGACJA SZKOŁY W KATYNIU

EUROWIZJA_2009

50-lecie SZKOŁY

ŚWIĘTO SZKOŁY