BRANŻOWA SZKOŁA ZAWODOWA I stopnia

KLASY WIELOZAWODOWE


    Nauka w klasie wielozawodowej trwa 3 lata. Uczniowie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami wybierają zawód i samodzielnie poszukują praktyki u wybranego pracodawcy.
Przez cały okres nauki zdobywają doświadczenie podczas nauki zawodu u wybranego przez siebie pracodawcy. Nauka zawodu młodocianych pracowników organizowana jest przez pracodawcę, który zawarł z nim umowę o pracę w celu przygotowania do zawodu. Z tego tytułu młodociani pracownicy mają pewne prawa i objęci są kodeksem pracy. Okres nauki wlicza się im do stażu pracy, a za praktykę otrzymują wynagrodzenie w wysokości od 4 do 6% przeciętnego wynagrodzenia (w zależności od roku kształcenia).

    Uczniowie zdobywają w szkole wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących zgodnie z programem nauczania:
* w klasie 1 - trzy dni w tygodniu
* w klasie 2 - dwa dni w tygodniu
* w klasie 3 - jeden dzień w tygodniu

    Wiedzę z zakresu zawodu zdobywają na kursach zawodowych organizowanych przez ośrodki dokształcania zawodowego. Niektóre zawody uczone są ośrodku dokształcania w naszej szkole.

    Po zakończeniu nauki uczniowie zdają egzamin zawodowy.

    Po ukończeniu Szkoły Zawodowej uczniowie mogą kontynuować naukę w uzupełniającym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych lub technikum uzupełniającym, kończącymi się maturą. Uzyskane świadectwo maturalne stwarza możliwość ubiegania się o przyjęcie na wyższe uczelnie.Powrót...

 

Nauka odbywa się na jedną zmianę!

Lekcje rozpoczynają się o 8:00 a kończą przed 15:00.

Polecamy i zapraszamy!