TECHNIKUM w zawodzie TECHNIK LOGISTYK

Zapraszamy do klasy pierwszej!

 * Okres kształcenia trwa:
- (4) cztery lata dla absolwentów gimnazjum
- (5) pięć lat dla absolwentów szkoły podstawowej
...i obejmuje przedmioty ogólnokształcące, w tym: dwa języki obce oraz przedmioty zawodowe.

W zawodzie wyodrębniono 2 kwalifikacje:---> Przykładowy szkolny plan nauczania dla zawodu o symbolu 333107 technik logistyk - przygotowany przez ORE, na podbudowie programowej gimnazjum.

---> Przykładowy szkolny plan nauczania dla zawodu o symbolu 333107 technik logistyk - przygotowany przez ORE, na podbudowie programowej szkoły podstawowej.
Powrót...
 
Nauka odbywa się na jedną zmianę!
Lekcje rozpoczynają się o 8:00 a kończą przed 15:00.
Polecamy i zapraszamy!