TECHNIKUM w zawodzie TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Zapraszamy do klasy pierwszej!

 * Okres kształcenia trwa:
- (4) cztery lata dla absolwentów gimnazjum
- (5) pięć lat dla absolwentów szkoły podstawowej
...i obejmuje przedmioty ogólnokształcące, w tym: dwa języki obce oraz przedmioty zawodowe.

W zawodzie wyodrębniono 2 kwalifikacje:


---> Propozycja nowej podstawy programowej dla zawodu - przygotowana przez KOWEZiU,
która stanowi wyciąg z rozporządzenia podpisanego 10 stycznia 2012 i ma obowiązywać od 1 września 2012 roku.


W trakcie nauki dowiesz się na czym polega racjonalne odżywianie człowieka:
* poznasz zasady żywienia różnych grup ludzi,
* zdobędziesz umiejętność układania jadłospisów,
* będziesz umiał organizować i obsługiwać przyjęcia okolicznościowe,
* nauczysz się smacznie i zdrowo przyrządzać potrawy na zajęciach praktycznych w nowoczesnych pracowniach.

---> Przykładowy szkolny plan nauczania dla zawodu o symbolu 343402 technik żywienia i usług gastronomicznych -
- przygotowany przez KOWEZiU, na podbudowie programowej gimnazjum.    Duży i rosnący w kolejnych klasach nacisk położony jest na to, co w przyszłości będzie decydujące w rozwoju kariery - naukę przedmiotów zawodowych. W cyklu kształcenia ujęte są zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, które poszerzają, utrwalają i sprawdzają wiadomości i umiejętności zdobyte w szkole.

Po ukończeniu technikum przed absolwentami otwierają się perspektywy pracy w:
* zakładach żywienia zbiorowego (stołówki, restauracje, bary itp.),
* instytucjach zajmujących się obrotem żywnością,
* służbie zdrowia (sanatoria, żłobki, służby sanitarno-epidemiologiczne, szpitale),
* organizacjach ochrony konsumenta,
* instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu, żywności i gospodarstwie domowym,
* indywidualnych i zbiorowych gospodarstwach domowych (domy opieki społecznej, domy dziecka, internaty, akademiki, hotele, pensjonaty, itp.),
* firmach cateringowych, organizujących okolicznościowe przyjęcia,
* w przedsiębiorstwach gastronomicznych.

    Absolwent technikum jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gastronomicznej. Z powodzeniem może kontynuować naukę na uczelniach rolniczych, kierunkach hotelarskich lub innych w ramach studiów licencjackich i magisterskich.Powrót...

Nauka odbywa się na jedną zmianę!

Lekcje rozpoczynają się o 8:00 a kończą przed 15:00.

Polecamy i zapraszamy!