TECHNIKUM w zawodzie TECHNIK HOTELARSTWA

Zapraszamy do klasy pierwszej!

 * Okres kształcenia trwa:
- (4) cztery lata dla absolwentów gimnazjum
- (5) pięć lat dla absolwentów szkoły podstawowej
...i obejmuje przedmioty ogólnokształcące, w tym: dwa języki obce oraz przedmioty zawodowe.

W zawodzie wyodrębniono 2 kwalifikacje:


---> Propozycja nowej podstawy programowej dla zawodu - przygotowana przez KOWEZiU,
która stanowi wyciąg z rozporządzenia podpisanego 10 stycznia 2012 i ma obowiązywać od 1 września 2012 roku.


    Hotelarstwo w Polsce bardzo sie rozwija w ostatnim czasie. W związku z tym, uczęszczając do naszej szkoły możecie być pewni, że zdobędziecie zawód z przyszłością. Po skończeniu szkoły znajdziecie natomiast ciekawą pracę. Szkoła zapewnia super praktyki w dobrych hotelach, co później otwiera możliwość pracy w Polsce i zagranicą. To tylko o rok więcej niż w LO, a macie zawód no i maturę. Jeśli jesteście dobrzy w zawodzie, to macie dużą szansę na pracę nawet bez studiów.
    Obecnie hotelarstwo ma wzięcie i nie trudno znaleźć pracę. A w perspektywie ... gdy za 4 lata będziecie już absolwentami, branża hotelarska będzie przeżywać rozkwit.

---> Przykładowy szkolny plan nauczania dla zawodu o symbolu 422402 technik hotelarstwa -
- przygotowany przez KOWEZiU, na podbudowie programowej gimnazjum.


W czasie realizacji procesu nauczania absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące:
* przepisów prawnych do prowadzenia zakładu hotelarskiego,
* zasad i instrumentów marketingu w działalności hotelarskiej,
* organizacji usług gastronomicznych, turystycznych i rekreacyjnych,
* wyposażania i urządzania wnętrz jednostek hotelowych i gastronomicznych,
* prowadzenia korespondencji i obsługi nowoczesnego sprzętu biurowego,
* współpracy z firmami świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich,
* stosowania przepisów bhp, p. poż., i ochrony środowiska.

Typowymi miejscami pracy absolwenta hotelarstwa są obiekty bazy noclegowej takie jak:
* zakłady hotelarskie,
* ośrodki wypoczynkowe,
* zakłady uzdrowiskowe,
* pensjonaty,
* zajazdy,
* schroniska,
* kwatery prywatne.

    Może być on również zatrudniony w organach pracy samorządowej zajmujących się usługami hotelarskimi, a także w branżach organizacyjnych i stowarzyszeniach. Ponadto może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych.

    Nauka w dobrze wyposażonych i nowoczesnych pracowniach pozwoli zrozumieć zarówno niezbędne jak i dodatkowe zagadnienia. Przyczynia się do tego przyjazna atmosfera stwarzana przez doświadczonych nauczycieli. Nasza szkoła ma wieloletnią tradycję.

Powrót...

 

Nauka odbywa się na jedną zmianę!

Lekcje rozpoczynają się o 8:00 a kończą przed 15:00.

Polecamy i zapraszamy!