BaranekUwierzcie Tomasze!*
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy,

Wszystkim Gościom naszego serwisu,
Przyjaciołom Szkoły -
- znajomym i nieznajomym -
- życzymy:
Wesołego Alleluja!

Dyrekcja, Pracownicy i Uczniowie
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu.
 * Wielkanoc 2024 *Pisklaczek
Pisanki
Jajo
Pisanki
Jajo
Pisanki
Pisklaczek


©Copyright by ZSOiZ Lubien 2024®.