Poczet Sztandarowy ZSOiZ na Suchej Polanie...


10 września 2011 roku na Suchej Polanie odbyły się uroczystości upamiętniające 67 rocznicę krwawych wydarzeń i ciężkich walk partyzanckich w rejonie Łysiny. Uroczystości te były integralną częścią XXI Małopolskiego Zlotu Szlakami Walk Partyzanckich.

Poczet sztandarowy naszej szkoły w składzie Beata Bodzioch, Marzena Bajak, Tomasz Pietrzak wziął udział w polowej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny oraz żołnierzy AK, którzy zginęli w walkach z niemieckim okupantem, a także w Apelu Poległych. Nasi uczniowie mogli spotkać się z kombatantami - świadkami tamtych wydarzeń, porozmawiać z nimi, obejrzeć sceny rekonstruujące walkę partyzantów z Niemcami oraz jedyny w Polsce niemiecki ciągnik artyleryjski RSO.

Wyjazd przedstawicieli naszej szkoły na suchą Polanę i uczestnictwo w uroczystościach, które tam się odbyły, stały się dla młodzieży żywą lekcją historii ich "małej ojczyzny".


Izabela Handzel


*GALERIA ZDJĘĆ Z "WYPRAWY"--->
©Copyright by ZSOiZ Lubień 2005-2018®.

AKTUALNOŚCI ORAZ "CIEKAWSZE" ARCHIWALIA:

Ż Y C Z E N I A
ŚWIĄTECZNE

NAUCZYCIEL
NA MEDAL

NOWE KIERUNKI
KSZTAŁCENIA
W
NASZEJ SZKOLE

R E K R U T A C J A

DNI OTWARTE TARGI EDUKACYJNE

S T A Ż
GASTRONOMICZNY
W GRECJI

MAGIC BAKE
czyli nasza
minifirma

7 POWIATOWY
festiwal smaków
w naszej szkole

XII Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

Praktyka w Grecji (jesień 2016)

Praktyka czyni
m i s t r z a...

VIII Powiatowy Konkurs Historyczny

Poczet ZSOiZ
na X Sejmiku
Szkół
Karpackich

Zagraniczne
staże
z ERASMUSEM
i
Stowarzyszeniem
W E S T

Nasze pierwsze
doświadczenia
z a w o d o w e
w Portugalii

X JUBILEUSZOWY Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

P R A K T Y K A
W PORTUGALII

V Beskidzki Rajd szlakami walk
o niepodległość

Medal dla ZSOiZ
w Lubniu

70 ROCZNICA BITWY O
MONTE CASSINO

RAJD_WIN_2013

MSZA ŻAŁOBNA
W INTENCJI OFIAR KATASTROFY
L O T N I C Z E J

V JUBILEUSZOWY Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej
Powiatowy i Gminny Konkurs Historyczny

MŁODZIEŻ ZSOiZ
NA
MONTE CASSINO

DELEGACJA SZKOŁY W KATYNIU

50-lecie SZKOŁY

ŚWIĘTO SZKOŁY