Poczet Sztandarowy ZSOiZ na Suchej Polanie...


10 września 2011 roku na Suchej Polanie odbyły się uroczystości upamiętniające 67 rocznicę krwawych wydarzeń i ciężkich walk partyzanckich w rejonie Łysiny. Uroczystości te były integralną częścią XXI Małopolskiego Zlotu Szlakami Walk Partyzanckich.

Poczet sztandarowy naszej szkoły w składzie Beata Bodzioch, Marzena Bajak, Tomasz Pietrzak wziął udział w polowej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny oraz żołnierzy AK, którzy zginęli w walkach z niemieckim okupantem, a także w Apelu Poległych. Nasi uczniowie mogli spotkać się z kombatantami - świadkami tamtych wydarzeń, porozmawiać z nimi, obejrzeć sceny rekonstruujące walkę partyzantów z Niemcami oraz jedyny w Polsce niemiecki ciągnik artyleryjski RSO.

Wyjazd przedstawicieli naszej szkoły na suchą Polanę i uczestnictwo w uroczystościach, które tam się odbyły, stały się dla młodzieży żywą lekcją historii ich "małej ojczyzny".


Izabela Handzel


*GALERIA ZDJĘĆ Z "WYPRAWY"--->
©Copyright by ZSOiZ Lubień 2005-2017®.

AKTUALNOŚCI ORAZ "CIEKAWSZE" ARCHIWALIA:

L O G I S T Y K A
nasze praktyki
z a w o d o w e
w Grecji

Nasze pierwsze
doświadczenia
z a w o d o w e
w Portugalii

R E K R U T A C J A

DNI OTWARTE TARGI EDUKACYJNE

X JUBILEUSZOWY Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

P R A K T Y K A
W
PORTUGALII

V Beskidzki Rajd szlakami walk
o niepodległość

Medal dla ZSOiZ
w Lubniu

70 ROCZNICA BITWY O
MONTE CASSINO

RAJD_WIN_2013

*S U K C E S*
EWALUACJI

Sucha Polana 2011

P R O J E K T Y
U N I J N E

MSZA ŻAŁOBNA
W INTENCJI OFIAR KATASTROFY
L O T N I C Z E J

S P O T K A N I E Z PREZESEM IPN

V JUBILEUSZOWY Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej
oraz
Powiatowy i Gminny Konkurs Historyczny

MŁODZIEŻ ZSOiZ
NA
MONTE CASSINO

DELEGACJA SZKOŁY W KATYNIU

EUROWIZJA_2009

50-lecie SZKOŁY

ŚWIĘTO SZKOŁY