PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE W SZKOLE...UNIA EUROPEJSKA

***"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" --->


--->PLIKI DO POBRANIA:


* Regulamin uczestnictwa w projekcie

* Deklaracja uczestnictwa w projekcie

* Oświadczenie uczestnika o udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Szkół Ponadgimnazjalnych
Powiatu Myślenickiego MRPO.01.01.02-12-462/09:
- Działanie 1.1. Poprawa jakości usług edukacyjnych
- Schemat B: Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego
- Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013--->PLAN MODERNIZACJI:


* Modernizacja bazy dydaktycznej - PLAN


©Copyright by ZSOiZ Lubień 2005-2018®.

AKTUALNOŚCI ORAZ "CIEKAWSZE" ARCHIWALIA:

Ż Y C Z E N I A
ŚWIĄTECZNE

NAUCZYCIEL
NA MEDAL

NOWE KIERUNKI
KSZTAŁCENIA
W
NASZEJ SZKOLE

R E K R U T A C J A

DNI OTWARTE TARGI EDUKACYJNE

S T A Ż
GASTRONOMICZNY
W GRECJI

MAGIC BAKE
czyli nasza
minifirma

7 POWIATOWY
festiwal smaków
w naszej szkole

XII Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

Praktyka w Grecji (jesień 2016)

Praktyka czyni
m i s t r z a...

VIII Powiatowy Konkurs Historyczny

Poczet ZSOiZ
na X Sejmiku
Szkół
Karpackich

Zagraniczne
staże
z ERASMUSEM
i
Stowarzyszeniem
W E S T

Nasze pierwsze
doświadczenia
z a w o d o w e
w Portugalii

X JUBILEUSZOWY Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

P R A K T Y K A
W PORTUGALII

V Beskidzki Rajd szlakami walk
o niepodległość

Medal dla ZSOiZ
w Lubniu

70 ROCZNICA BITWY O
MONTE CASSINO

RAJD_WIN_2013

MSZA ŻAŁOBNA
W INTENCJI OFIAR KATASTROFY
L O T N I C Z E J

V JUBILEUSZOWY Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej
Powiatowy i Gminny Konkurs Historyczny

MŁODZIEŻ ZSOiZ
NA
MONTE CASSINO

DELEGACJA SZKOŁY W KATYNIU

50-lecie SZKOŁY

ŚWIĘTO SZKOŁY