PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE W SZKOLE...UNIA EUROPEJSKA

***"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" --->


--->PLIKI DO POBRANIA:


* Regulamin uczestnictwa w projekcie

* Deklaracja uczestnictwa w projekcie

* Oświadczenie uczestnika o udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Szkół Ponadgimnazjalnych
Powiatu Myślenickiego MRPO.01.01.02-12-462/09:
- Działanie 1.1. Poprawa jakości usług edukacyjnych
- Schemat B: Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego
- Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013--->PLAN MODERNIZACJI:


* Modernizacja bazy dydaktycznej - PLAN


©Copyright by ZSOiZ Lubień 2005-2017®.

AKTUALNOŚCI ORAZ "CIEKAWSZE" ARCHIWALIA:

L O G I S T Y K A
nasze praktyki
z a w o d o w e
w Grecji

Nasze pierwsze
doświadczenia
z a w o d o w e
w Portugalii

R E K R U T A C J A

DNI OTWARTE TARGI EDUKACYJNE

X JUBILEUSZOWY Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

P R A K T Y K A
W
PORTUGALII

V Beskidzki Rajd szlakami walk
o niepodległość

Medal dla ZSOiZ
w Lubniu

70 ROCZNICA BITWY O
MONTE CASSINO

RAJD_WIN_2013

*S U K C E S*
EWALUACJI

Sucha Polana 2011

P R O J E K T Y
U N I J N E

MSZA ŻAŁOBNA
W INTENCJI OFIAR KATASTROFY
L O T N I C Z E J

S P O T K A N I E Z PREZESEM IPN

V JUBILEUSZOWY Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej
oraz
Powiatowy i Gminny Konkurs Historyczny

MŁODZIEŻ ZSOiZ
NA
MONTE CASSINO

DELEGACJA SZKOŁY W KATYNIU

EUROWIZJA_2009

50-lecie SZKOŁY

ŚWIĘTO SZKOŁY