Spotkanie z Panem Januszem Kurtyką
Prezesem Instytutu Pamięci Narodowej...


     15 marca 2010 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu odbyło się spotkanie młodzieży szkolnej z Prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, Januszem Kurtyką. Spotkanie to zostało zorganizowane z inicjatywy dyrektora szkoły, pani Marii Szczepaniec. Prezesowi IPN-u towarzyszył pan Jacek Wygoda.
     Przed spotkaniem z uczniami Prezes IPN-u, zwiedził Szkolną Izbę Pamięci, został również zapoznany z historią oraz tradycją lubieńskiej szkoły.
Samo spotkanie z młodzieżą ZSOiZ rozpoczęło się krótkim wykładem pana Kurtyki na temat roli Instytutu w tworzeniu współczesnej historii Polski. Uczniowie zostali poinformowani o zadaniach IPN-u, jego strukturach organizacyjnych i możliwościach korzystania z boga- tych zasobów Instytutu. Po wstępnym wykładzie, uzupełnionym informacjami z zakresu prawa i działań prokuratury w ramach tej instytucji, nastąpiła żywa dyskusja dotycząca przedstawionych treści.
     Uczniowie wykazali duże zainteresowanie prezentowanymi tematami, zadawali wiele pytań, na które otrzymywali bardzo szczegółowe odpowiedzi. Interesowało ich praktycznie wszystko: możliwość sprawdzenia konkretnych materiałów operacyjnych zgromadzonych w teczkach IPN-u, ich wiarygodność, współpraca Instytutu z innymi, podobnymi na terenie Europy, możliwość podjęcia pracy w tej instytucji, sposoby działania komunistycznych służb wywiadowczych itp.
     Spotkanie Młodzieży ZSOiZ w Lubniu z Prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, panem Januszem Kurtyką było niezwykłą podróżą w czasie, było szansą na poszerzenie własnych wiadomości historycznych i zweryfikowanie ich z aktualnymi danymi zawartymi w materia- łach IPN-u. Stało się też swego rodzaju dialogiem między młodym, pragnącym poznać prawdziwą historię swego kraju pokoleniem, a człowiekiem, reprezentującym instytucję, której zadaniem jest stanie na straży owej prawdziwej historii.
Izabela Handzel


Po spotkaniu z Prezesem Kurtyką...
Po spotkaniu z Prezesem IPN


©Copyright by ZSOiZ Lubień 2005-2018®.

AKTUALNOŚCI ORAZ "CIEKAWSZE" ARCHIWALIA:

Ż Y C Z E N I A
ŚWIĄTECZNE

NAUCZYCIEL
NA MEDAL

NOWE KIERUNKI
KSZTAŁCENIA
W
NASZEJ SZKOLE

R E K R U T A C J A

DNI OTWARTE TARGI EDUKACYJNE

S T A Ż
GASTRONOMICZNY
W GRECJI

MAGIC BAKE
czyli nasza
minifirma

7 POWIATOWY
festiwal smaków
w naszej szkole

XII Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

Praktyka w Grecji (jesień 2016)

Praktyka czyni
m i s t r z a...

VIII Powiatowy Konkurs Historyczny

Poczet ZSOiZ
na X Sejmiku
Szkół
Karpackich

Zagraniczne
staże
z ERASMUSEM
i
Stowarzyszeniem
W E S T

Nasze pierwsze
doświadczenia
z a w o d o w e
w Portugalii

X JUBILEUSZOWY Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

P R A K T Y K A
W PORTUGALII

V Beskidzki Rajd szlakami walk
o niepodległość

Medal dla ZSOiZ
w Lubniu

70 ROCZNICA BITWY O
MONTE CASSINO

RAJD_WIN_2013

MSZA ŻAŁOBNA
W INTENCJI OFIAR KATASTROFY
L O T N I C Z E J

V JUBILEUSZOWY Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej
Powiatowy i Gminny Konkurs Historyczny

MŁODZIEŻ ZSOiZ
NA
MONTE CASSINO

DELEGACJA SZKOŁY W KATYNIU

50-lecie SZKOŁY

ŚWIĘTO SZKOŁY