Pierwsze doświadczenia zawodowe w Grecji...

Erasmus+

W ramach projektu "Logistyka - nowe możliwości dla regionalnego rynku pracy" mieliśmy niepowtarzalną szansę wysłać na staż zawodowy do Grecji 23 uczniów z naszej szkoły. Opiekę nad uczniami sprawowała Pani Elżbieta Muniak i Pani Agnieszka Szczepaniec. Praktyki odbyły się w miesiącach maj/czerwiec oraz wrzesień/październik, a realizowane były przez Stowarzyszenie dla dzieci "Puer in futuro" ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+.

Nasza młodzież z klas o profilu logistycznym zdobywała pierwsze doświadczenia zawodowe w zagranicznej placówce w rejonie Eratini. W tym okresie poznali podstawowe innowacje technologiczne wykorzystywane za granicą pod opieką opiekuna stażu, który zawsze służył pomocą merytoryczną.

W czasie wolnym od praktyk mogliśmy zapoznać się z kulturą Grecji – relacjonują uczniowie - zwiedzając m.in. archeologiczną miejscowość Delfy z grecką świątynią u stóp Parnasu oraz Ateny – stolicę kraju, gdzie zwiedzaliśmy antyczny Akropol.

W Atenach złożyliśmy również wizytę w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Atenach, gdzie uczestniczyliśmy w seminarium "Czas marki polskiej - możliwości rozwoju i współpracy", a pracownicy ambasady opowiedzieli o przebiegu polsko-greckiej współpracy.

Uczniowie po odbyciu praktyk wrócili bardzo zadowoleni, podnieśli swoje umiejętności i kompetencje zawodowe, podszkolili język angielski, nauczyli się również podstawowych zwrotów w języku greckim. Mobilność zagraniczna dała im możliwość pracy w zagranicznym środowisku, poznania innej kultury i zwyczajów, co na pewno było niezapomnianym doświadczenie, które zaowocuje w przyszłości.*ZOBACZ KILKA FOTEK Z "WYPRAWY"--->


©Copyright by ZSOiZ Lubień 2005-2018®.

AKTUALNOŚCI ORAZ "CIEKAWSZE" ARCHIWALIA:

Ż Y C Z E N I A
ŚWIĄTECZNE

NAUCZYCIEL
NA MEDAL

NOWE KIERUNKI
KSZTAŁCENIA
W
NASZEJ SZKOLE

R E K R U T A C J A

DNI OTWARTE TARGI EDUKACYJNE

S T A Ż
GASTRONOMICZNY
W GRECJI

MAGIC BAKE
czyli nasza
minifirma

7 POWIATOWY
festiwal smaków
w naszej szkole

XII Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

Praktyka w Grecji (jesień 2016)

Praktyka czyni
m i s t r z a...

VIII Powiatowy Konkurs Historyczny

Poczet ZSOiZ
na X Sejmiku
Szkół
Karpackich

Zagraniczne
staże
z ERASMUSEM
i
Stowarzyszeniem
W E S T

Nasze pierwsze
doświadczenia
z a w o d o w e
w Portugalii

X JUBILEUSZOWY Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

P R A K T Y K A
W PORTUGALII

V Beskidzki Rajd szlakami walk
o niepodległość

Medal dla ZSOiZ
w Lubniu

70 ROCZNICA BITWY O
MONTE CASSINO

RAJD_WIN_2013

MSZA ŻAŁOBNA
W INTENCJI OFIAR KATASTROFY
L O T N I C Z E J

V JUBILEUSZOWY Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej
Powiatowy i Gminny Konkurs Historyczny

MŁODZIEŻ ZSOiZ
NA
MONTE CASSINO

DELEGACJA SZKOŁY W KATYNIU

50-lecie SZKOŁY

ŚWIĘTO SZKOŁY