TARGI EDUKACYJNE POWIATU MYŚLENICKIEGO
...oraz DNI OTWARTE SZKOŁY!

Lubień, dnia 15 maja 2017 roku.


Szanowni Państwo!

Dyrekcja wraz z całą społecznością Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu pragnie podziękować
Dyrektorom, Nauczycielom i Uczniom klas III gimnazjum
oraz wszystkim odwiedzającym nas Gościom
podczas

TARGÓW EDUKACYJNYCH POWIATU MYŚLENICKIEGO
ORAZ
DNI OTWARTYCH SZKOŁY

(w tym roku była to imponująca liczba zainteresowanych)

Mamy nadzieję, że takie formy promocji umożliwiły szkołom ponadgimnazjalnym powiatu myślenickiego
przedstawienie swoich ofert edukacyjnych, walorów i możliwości kształcenia.

Celem dni otwartych było stworzenie możliwości poznania zasad funkcjonowania naszej placówki,
prezentacja jej bazy dydaktycznej, warunków nauki oraz pracy.

Korzystając z okazji przybliżamy również Państwu osiągnięcia i sukcesy  naszych Uczniów.

Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły!

*Bliższe informacje dotyczące naboru na stronie REKRUTACJA oraz pod telefonem: (018)2682020.©Copyright by ZSOiZ Lubień 2005-2017®.

AKTUALNOŚCI ORAZ "CIEKAWSZE" ARCHIWALIA:

NOWE KIERUNKI
KSZTAŁCENIA
W
NASZEJ SZKOLE

R E K R U T A C J A

DNI OTWARTE TARGI EDUKACYJNE

MAGIC BAKE
czyli nasza
minifirma

7 POWIATOWY
festiwal smaków
w naszej szkole

XII Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

Praktyka w Grecji (jesień 2016)

L O G I S T Y K A
nasze praktyki
z a w o d o w e
w Grecji

Nasze pierwsze
doświadczenia
z a w o d o w e
w Portugalii

R E K R U T A C J A

DNI OTWARTE TARGI EDUKACYJNE

X JUBILEUSZOWY Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

P R A K T Y K A
W
PORTUGALII

V Beskidzki Rajd szlakami walk
o niepodległość

Medal dla ZSOiZ
w Lubniu

70 ROCZNICA BITWY O
MONTE CASSINO

RAJD_WIN_2013

*S U K C E S*
EWALUACJI

Sucha Polana 2011

P R O J E K T Y
U N I J N E

MSZA ŻAŁOBNA
W INTENCJI OFIAR KATASTROFY
L O T N I C Z E J

S P O T K A N I E Z PREZESEM IPN

V JUBILEUSZOWY Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej
oraz
Powiatowy i Gminny Konkurs Historyczny

MŁODZIEŻ ZSOiZ
NA
MONTE CASSINO

DELEGACJA SZKOŁY W KATYNIU

EUROWIZJA_2009

50-lecie SZKOŁY

ŚWIĘTO SZKOŁY